Lipidni splav

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Organizacija lipidnog splava, region (1) je standardni lipidni dvosloj, dok je region (2) lipidni splav.

Lipidni splavovi su glikolipo-proteinski mikrodomeni proteinskih receptora u ćelijskoj membrani.[1][2][3] Ovi specijalizovani membranski mikrodomeni kompartmentalizuju ćelijske procese. Oni služe kao centari za formiranje signalnih molekula, utiču na membranski prenos fluida i razmenu proteina, kao i na regulaciju neurotransmisije.[3][4] Lipidni splavovi su uređeniji i gušće pakovani nego okružujući dvosloj.Oni slobodno plutaju u ćelijskoj memebrani.[5]

Osobine[uredi - уреди | uredi kôd]

Prostor-popunjavajući modeli sfingomijelina (a) i holesterola (b).

Ključna razlika između lipidnog splava i ćelijske membrane je njihova kompozicija. Istraživanja su pokazala da lipidni splavovi generalno sadrže dva puta veću količinu holesterola nego okružujući dvosloj. Isto tako, lipidni splavovi su bogatiji u sfingolipidima poput sfingomijelina, čija koncentracija je tipično povišena za 50% u poređenju sa ćelijskom membranom. U suprotnosti s tim, nivoi fosfatidilholina su proporcionalno umanjeni, što rezultuje u sličnoj zastupljenosti holin-sadržavajućih lipida u splavovima i membrani. Holesterol preferentno interaguje, mada ne ekskluzivno, sa sfingolipidima zbog njihove strukture i zasićenosti ugljovodoničnih lanaca. Mada nisu svi fosfolipidi unutar splava zasićeni, hidrofobni lanci lipida sadržanih u splavu su u većoj meri zasićeni i gušće su pakovani od okružujućeg dvosloja.[4]

Holesterol je dinamični "lepak" koji drži molekule splava zajedno.[3] Usled krutosti sterolne grupe, holesterol se preferencijalno nalazi u lipidnim splavovima u kojima su acil lanci lipida krući i manjoj meri u tečnom stanju.[4] Jedno važno svojstvo membranskih lipida je njihov amfipatični karakter. Amfipatički lipidi imaju polarnu, hidrofilnu čeonu grupu i nepolarni, hidrofobni region.[6] Slika sa desne strane prikazuje obrnuti kupi-sličan oblik sfingomijelina, i kupi-sličan oblik holesterola na osnovu prostora zauzetog hidrofobnim i hidrofilnim regionima. Holesterol ima sposobnost pakovanja između lipida u splavu, čime služi kao molekulski umetak i popunjivač praznina između vezanih sfingolipida.[7]

Rietveld & Simons su utvrdili vezu između lipidnih splavova i odsustva mešanja uređene (Lo faze) i (Ld ili Lα faze) neuređene tečne faze.[8] Mada uzrok fenomena nije potpuno jasan, smatra se da nemešljivost minimizira slobodnu energiju između dve faze. Studije su pokazale da postoji razlika u debljini između lipidnih splavova i okružujuće membrane, što proizvodi hidrofobnu neravnotežu na granici faza. Ova visinska neravnoteža faza povećava liniju tenzije. To može da dovede do formiranja većih, i u većoj meri kružnih platformi splavova, da bi se minimizovao energetski trošak održavanja splavova u zasebnoj fazi. Drugi spontani događaji, kao što je zakrivljenost membrane i fuzija malih splavova u veće, mogu takođe da minimizuju liniju tenzije.[4]

Vidi još[uredi - уреди | uredi kôd]

Literatura[uredi - уреди | uredi kôd]

  1. Thomas S., Pais A.P., Casares S and Brumeanu T.D. (2004). „Analysis of lipid rafts in T cells”. Molecular Immunology 41: 399-409. http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T9R-4C8NHFS-1&_user=128632&_coverDate=06%2F30%2F2004&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1190901231&_rerunOrigin=google&_acct=C000059725&_version=1&_urlVersion=0&_userid=128632&md5=5bba18fc5b53ef28acef4262d14411df. [mrtav link]
  2. Thomas S., Kumar R.S. and Brumeanu.T.D (2004). „Role of lipid rafts in T cell”. AITE 52: 215-224. http://www.iitd.pan.wroc.pl/journals/AITEFullText/5885.pdf. [mrtav link]
  3. 3,0 3,1 3,2 Korade, Zeljka (2008). „Lipid rafts, cholesterol, and the brain”. Neuropharmacology 55: 1265-273. 
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 {{cite journal |author=Pike, Linda J. |title=The Challenge of Lipid Rafts |journal=Journal of Lipid Research |issue=Oct |year=2008 |pages=1-17.
  5. Simons, Kai, and Ehehalt, R. "Cholesterol, lipid rafts, and disease." The Journal of Clinical Invesigation 110 (2002): 597-603.
  6. Jacques Fantini, Nicolas Garmy, Radhia Mahfoud and Nouara Yahi (2002). „Lipid rafts: structure, function and role in HIV, Alzheimer’s and prion diseases”. Exp. Rev. Mol. Med.. 
  7. Fantini J, Garmy N, Mahfoud R, Yahi N (December 2002). „Lipid rafts: structure, function and role in HIV, Alzheimer's and prion diseases”. Expert Reviews in Molecular Medicine 4 (27): 1–22. DOI:10.1017/S1462399402005392. PMID 14987385. http://journals.cambridge.org/abstract_S1462399402005392. 
  8. Rietveld A, Simons K (November 1998). „The differential miscibility of lipids as the basis for the formation of functional membrane rafts”. Biochim. Biophys. Acta 1376 (3): 467–79. PMID 9805010. http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304-4157(98)00019-7. 

Spoljašnje veze[uredi - уреди | uredi kôd]