HŽ serija 1061

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Lokomotiva serije 1061-0
Lokomotiva serije 1061-1

HŽ serija 1061 (ex JŽ 362, nadimak Žutka) serija je električnih lokomotiva Hrvatskih željeznica, 3 kV istosmjernoga sustava napajanja. Iste lokomotive nalaze se u voznom parku Slovenskih željeznica (serija SŽ 362). Namjenjene su za vuču teretnih i putničkih vlakova na dionici od Rijeke do Moravica (i na teretnoj pruzi prema Bakru), kao i od Rijeke do Šapjana odnosno Ilirske Bistrice (Slovenija). (Vidi Primorsko-goranske pruge)

Električne lokomotive sa šest pogonskih osovina nabavljene su u razdoblju od 1960. do 1969. od talijanske tvornice Ansaldo iz Genove. Razvijene su od talijanske serije FS E646, iako sliče na seriju FS E636. Lokomotive 1061 (JŽ 362) isporučene su od 1960. – 1964. (brojevi od 001 do 019) i od 1968. – 1969. (brojevi 101 – 110). Na podseriji 100 izvedena su određena poboljšanja koja su bila posljedica eksploatacije na podseriji 000. Lokomotive mogu razviti brzinu do 120 km/h. Svaka od tih lokomotiva raspolaže sa šest vučnih motora snage 440 kW, tj. ukupne snage 2640 kW. Za pokretanje i postizanje brzine motori mogu biti spojeni na tri načina: serijski spoj svih šest motora u jednoj grani do brzine 25 km/h, zatim prebacivanje u serijsko-paralelni spoj dvije grane po tri motora u seriji međusobno paralelne do brzine 40 km/h te paralelni spoj motora: tri grane sa dva motora međusobno paralelne. Za kombinaciju tih triju sprega služe elektro-pneumatski sklopnici kojima se upravlja preko kontrolera u upravljačnici. Za upuštanje motora služe 33 otpornika koji se postepeno isključuju sa elektro-magnetskim sklopnicima također preko kontolera. Motori su raspoređeni u tri okretna postolja neovisni jedan o drugom s po dva motora i s osovinskim rasporedom Bo' Bo' Bo', na njih sjeda dvodjelno kućište (dvije polukabine) koje je u sredini spojeno zglobnom napravom.Kućište se sastoji od tri djela:

 • a) srednji veliki odjeljak u kojem su smještene razne zračne i električne naprave s pripadajućim strujnim krugovima za visoki i niski napon.
 • b) na svakom kraju je upravljačnica gdje su smješteni uređaji za upravljanje lokomotivom,kočenje,razni mjerni instrumenti,tipkala,prekidači,kontrolna ploča,Radio-dispečerski uređaj,...
 • c) bočni hodnik (podserija 000),hodnik kroz sredinu (podserija 100)


Dvije oštećene lokomotive pregrađene su u lokomotive za 25 kV 50 Hz (serija HŽ 1161) krajem 1980-ih godina.


Zbog izmjene električnog napona na Primorsko-goranskim prugama ove lokomotive su povučene iz prometa u prosincu 2012.

Tehnički podaci[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Graditelj: Ansaldo
 • Godina izgradnje: 1960. - 1969.
 • Puštanje u promet vozila od broja 001 do broja 019: od 21. 11. 1960. do 1964.
 • Puštanje u promet vozila od broja 101 do broja 110: od 27. 6. 1968. do 1969.
 • Osovinski raspored: Bo' Bo' Bo'
 • Vučni elektromotor 440 kW, 310 A, 3000/2 V
 • Trajna snaga za vuču: 2640 kW
 • Jednosatna snaga za vuču: 3150 kW
 • Najmanja brzina kod jednosatne snage: 45 km/h
 • Najveća brzina kod jednosatne snage: 93 km/h
 • Najveća dozvoljena brzina: 120 km/h
 • Napon napajanja : 3000 V DC
 • Najveća brzina  : 120 km/h
 • Duljina preko odbojnika :
  • podserija 000: 18400 mm
  • podserija 100: 19440 mm
 • Lokomotivska masa:
  • podserija 000: 108 t
  • podserija 100: 112 t
 • Najveće osovinsko opterećenje:
  • podserija 000: 18 t/os
  • podserija 100: 18,7 t/os
HŽ 1061

Izvori[uredi - уреди | uredi izvor]