JŽ serija 441

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
(Preusmjereno sa HŽ serija 1141)
Idi na navigaciju Idi na pretragu
ŽS serije 441.

JŽ/ŽS serija 441 je monofazna električna lokomotiva, konstruktor ovog tipa je ASEA iz Švedske. Isporučilac lokomotive bila je grupa 50 HZ Traktion junion koju su sačinjavali: ASEA, Sečeron, SGP i Elen junion. Lokomotive 441 nalaze se u eksploataciji u Železnicama Srbije. Osim Željeznica Srbije lokomotive voze u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji, ali i u Rumunjskoj. Licencu za proizvodnju ovih lokomotiva preuzela je zagrebačka fabrika "Rade Končar" 1970. godine u saradnji sa "MIN-om" iz Niša, zatim MINEL iz Beograda, TŽV Gredelj iz Zagreba i Energoinvest iz Ljubljane (Černuče). Ova električna lokomotiva serije 441 je popularno nazvana "Šveđanka“.

Serija 441[uredi - уреди | uredi izvor]

Crtež električne lokomotive ŽS serije 441.
ŽS serije 441 na liniji Subotica - Novi Sad, jula 2009.

Nakon elektrifikacije glavnih železničkih pravaca krajem 60-ih i početkom 70-ih 20. veka, doneta je odluka o nabavci električnih lokomotiva koja će služiti za vuču putničkih i teretnih vozova u Jugoslaviji. Eksploatacija električnih lokomotiva 441 na prugama Srbije počelo je 31. maja 1970. godine. Lokomotive serije 441 su diodne četvoroosovinske lokomotive sa pojedinačnim pogonom osovine (Bo’ Bo’) i pogonskom snagom motora 3860 kW. Ova vrsta lokomotiva za svoj pogon koristi četiri vučna elektromotora jednosmerne (valovite) struje sa rednom pobudom koji se napajaju preko kontaktne mreže, preko pantografa (uređaj koji prenosi napon sa mreže na lokomotivu i služi za oduzimanje struje iz kontaktnog voda). Lokomotiva serije 441 za napajanje koristi sistem 25 kV, 50Hz. Predviđene su za vuču putničkih i teretnih vozova po ravničarskim i brdskim prugama uz postizanje maksimalne brzine od 120 i 140 km/č, pri čemu se promena maksimalne brzine obavlja promenom prenosnog odnosa zupčastog para reduktora. Proizvedene lokomotive dobijale su oznake podserije i individualan broj, u zavisnosti od toga da li su na njima ugrađene pojedine komponente ili uređaji. Lokomotive imaju dve upravljačnice, na svakom kraju po jednu.

Serija 444[uredi - уреди | uredi izvor]

Tokom 2001. godine odlučilo se da se izvrši realizaciji Zajma za osavremenjavanje lokomotive 441, što je na kraju dovelo do nastanka serije lokomotiva 444. Izvršena je tiristorizacija i modifikacija 30 lokomotiva serije 441. Ove lokomotive su opremljene tiristorskim ispravljanjem struje i tiristorskim upravljanjem, dok u mašinskom delu nije bilo znatnih izmena, uglavnom su zadržani stari elementi i sklopovi. Prva lokomotiva koja je tiristirizovana i osavremenjena bila je lokomotiva 441 - 077, a puštena je u saobraćaj na leto 2004. godine, pod brojem 444-001, dok je poslednja puštena u saobraćaj u januaru 2007. Ovaj posao su obavile firme "Rade Končar" iz Zagreba i "MIN" iz Niša. Električna lokomotiva serije 444 nosi popularan naziv "Severina“.

ŽS serije 444: 1. Lapovo 2. Požega 3. Subotica

Locomotive series 444.jpg
29.09.13 Požega 444.025 (10101193353).jpg
ZS 444-009 Subotica 080914 IC272.jpg

Tehničke karakteristike[uredi - уреди | uredi izvor]

Lokomotive serije JŽ441 su četveroosovinske, s pojedinačnim osovinskim pogonom i osovinski raspored Bo’ Bo’, a mogu postići brzine od 120 i 140 km/h, ovisno o seriji. Električna oprema konstruirana je za rad s jednofaznom izmjeničnom strujom nazivnoga napona 25 kV 50 Hz. Lokomotive imaju dvije upravljačnice, na svakome kraju po jednu. U svezi s osnovnim razlikama, kao i s razlikama zbog preinaka, lokomotive su razvrstane u podserijske skupine 000, 100, 200 i 300.

Lokomotive su bile građene kao serija Jugoslavenskih željeznica JŽ 441 i zbog nekih konstrukcijskih razlika razvrstane u podserije, i to:

 • 441-000 - bez električne kočnice, bez uređaja za podmazivanje bandaža, bez mogućnosti upravljanja lokomotivama iz prve lokomotive kod vuče u zaprezi. Masa lokomotive je 78t, a osovinsko opterećenje je 19,5t. Maksimalna brzina je 120km/h.
 • 441-100 bez električne kočnice, bez uređaja za podmazivanje bandaža, bez mogućnosti upravljanja lokomotivama iz prve lokomotive kod vuče u zaprezi, masa 78t, osovinsko opterećenje 19,5 t/os. Maksimalna brzina 120 km/h.
 • 441-200 ista lokomotiva kao i podserija 000.
 • 441-300 - s električnom kočnicom, mogućnošću upravljanja lokomotivama iz prve lokomotive kod rada u zaprezi, ali bez podmazivanja vjenca bandaža. Masa lokomotive je 80t, a osovinsko opterećenje 20t. Maksimalna brzina 120km/h.
 • 441-400 - s električnom kočnicom, uređajem za podmazivanje vijenca bandaža i s mogućnošću upravljanja lokomotivama iz prve lokomotive kod vožnje u zaprezi. Masa lokomotive je 80t, a osovinsko opterećenje 20t. Maksimalna brzina 120km/h.
 • 441-500 - opremljena uređajem za podmazivanje bandaža, bez elektrodinamičke kočnice i bez mogućnosti vuče u zaprezi. Težina je 78t, a osovinsko opterećenje 19,5t. Maksimalna brzina je 120km/h.
 • 441-600 - lokomotiva razvijena u "Radi Končaru", ista kao i podserija 500 samo za maksimalnu brzinu 140km/h. Masa lokomotive je 82t, a osovinsko opterećenje 20,5t.
 • 441-700 - razvijena u "Radi Končaru", s mogućnošću upravljanja lokomotivama iz prve lokomotive kod vuče u zaprezi, bez elektrodinamičke kočnice, opremljena uređajem za podmazivanje vijenca bandaža. Maksimalna brzina 140km/h. Masa lokomotive je 82t, a osovinsko opterećenje 20,5t.
 • 441-800 razvijena u “Radi Končaru”, opremljena uređajem za podmazivanje vijenca bandaža, s elektrodinamičkom kočnicom, bez mogućnosti upravljanja lokomotivama iz prve lokomotive kod vuče u zaprezi. Maksimalna brzina je 140km/h. Masa lokomotive je 82t, a osovinski pritisak 20,5t.

Pod kraj 80-tih započela je modernizacija lokomotiva 441 ugradnjom uređaja za pokretanje lokomotiva koji regulira hod birača napona ovisno o protukliznoj zaštiti. Uređaj ima funkcije da automatski prelazi na taktni hod birača napona na početku krivulje adhezije a ne kao ostali tek kada klizanje nastane, u drugom stupnju uključi električnu kompenzaciju uz taktni hod birača. U trećem stupnju zaustavi hod birača kada je vučna sila motora pri vrhu krivulje adhezije. U četvrtom uključuje pjeskarenje da bi se povećalo trenje između kotača i tračnice sa zaustavljenim biračem napona. U petom stupnju uređaj vrača birač napona kada nastane klizanje i vrača ga sve dok klizanje ne prestane. Prvi uređaj je ugrađen u lokomotivu 441-019 i lokomotiva je vozila godinu dana sa uređajem i pretrčala 240000 km bez kvara. Za točnost podataka odgovara Ivica Putarek voditelj projekta rekonstrukcije.

Lokomotiva 441-325 je 1987 godine pošla u popravak u TŽV Gredelj gdje je izvršena rekonstrukcija i robotizacija s idejom da lokomotiva ispravlja pogreške strojovođe. U lokomotivu je ugrađen sustav za upravljanje i nadzor sa novim sustavom protuklizne zaštite kao i na 441-019 i upravljanjem preklapanja spojeva pomoćnog pogona tako da pomoćni pogon i vuča mogu raditi i kod napona 17,5 kV kontaktnog voda bez izbacivanja glavnog prekidača. Zaštita vučnih motora podignuta je sa 1715 A na 2000 A a struja pokretanja je dozvoljena do 1800A. Ugrađen je sustav reguliranja brzine vožnje preko uređaja a ne kontrolerom sa automatskim postavljanjem birača u položaj koji odgovara potrebnoj vučnoj sili. Lokomotiva je 1988 godine puštena u promet kao prototip. Za točnost podataka odgovara Ivica Putarek voditelj projekta rekonstrukcije.

CFR serija 43

U inventarskom parku Hrvatske željeznice promijenjene su oznake starih serija te su nastale sadašnje podserije:

 • od 441-000 i 500 nastala je podserija 1141-000
 • od 441-400 nastala je podserija 1141-100
 • od 441-700 nastala je podserija 1141-200.

Podserija 1141-300/MŽ442/ŽS444[uredi - уреди | uredi izvor]

Modernizacijom i tiristorizacijom starijih, diodnih lokomotiva ove serije nastala je podserija 1141-300 s tiristorskom regulacijom snage. Glavni elektromotorni pogon tiristorizirane lokomotive je regulirani pogon s četiri serijski uzbuđena vučna motora, napajana iz tiristorskih ispravljača. Pogon je podijeljen u dvije identične dvomotorne jedinice, s po dva motora koji se nalaze u sličnim adhezionim uvjetima.

Lokomotiva 1141 301 modernizirana je - tiristorizirana - 1997. godine, dok su lokomotive 1141 376-390 modernizirane - tiristorizirane 2002.-2003. godine u "Končaru".

2008. godine je pokrenuta nova serija modernizacije lokomotive HŽ serije 1141. Nove lokomotive su označene brojevima 302-311.

Tehničke karakteristike po serijama[uredi - уреди | uredi izvor]

Oznaka podserije podserija 000 podserija 100 podserija 200 podserija 302-310 podserija 376-390
Graditelj
ASEA i Končar
ASEA i Končar
ASEA i Končar
Končar
Končar
Godina izgradnje
1967.-1972.
1987.
1981.-85.
1981.-85.
(modernizirane - tiristorizirane 2008.- )
1981.-85.
(modernizirane - tiristorizirane 2002.-03.)
Osovinski raspored
Bo' Bo'
Napon napajanja
25 kV 50 Hz
Trajna snaga
3860 kW
Najveća brzina
120 km/h
120 km/h
140 km/h
120 km/h
140 km/h
Duljina preko odbojnika
15470 mm
Širina lokomotivskog sanduka
3100 mm
Najveća visina od GTR
4650 mm
Ukupna masa lokomotive
78 t
82 t
82 t
80 t
80 t
Najveće osovinsko opterećenje
19,5 t/os
20,5 t/os
20,5 t/os
20 t/os
20 t/os

Lokomotiva 1141 301, koja je 1997. godine modernizirana - tiristorizirana, ima karakteristike kao i lokomotiva podserije 100, osim mase koja iznosi 80 t.

Vidi još[uredi - уреди | uredi izvor]

Video[uredi - уреди | uredi izvor]

Spoljašnje veze[uredi - уреди | uredi izvor]