Crnogorski državni grbovi do 1921.

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Istorija crnogorski državnih grbova, koji su u srednjem veku bili i grbovi vladajućih dinastija, seže u 10. vek za doba Dukljanskoga kraljevstva te preko perioda zetske i starocrnogorske države Balšića i Crnojevića, dinastije Petrović-Njegoš, sve do pripajanja Kraljevini Srbiji posle pobjede u I svetskom ratu Kraljevine Crne Gore 1918.

 • Pečat arhonta Petra, iz 9. vijeka, najstariji je sačuvani materijalni dokaz o nekom dukljanskom vladaru, izrađen od olova, čuva se u berlinskom muzeju, imao tekst poslije križa Petar Arhont Dioklia Amin;
Grb dukljanskoga arhonta Petra
 • Grb dinastije Vojislavljevića, vladali od početka 11. do konca 12. vijeka, vladar Mihailo dobio 1077. titulu Kralja (Rex) od Svete Stolice; njihov grb imao je zlatnu kosu lentu, sa (heraldičke) lijeve u (heraldičku) desnu stranu, koja je razdvajala dijagonalni crveni izduženi štit;
 • Grb dinastije Balšića, vladali od sredine 14. do sredine 15. vijeka, jeste sedmokraka srebrena zvijezda na trouglastom crvenom štitu, iznad srebrena kaciga, iz zlatne krune izlazi srebrni vuk sa isplaženim crvenim jezikom, plaštje crveno - srebrne boje;
Grb Balšića (segment s kacigom i vukom)
 • Grb Zete, unutar crvenog štita je zlatni krug, simbolizira velikodušnost i zaštitu, a u njemu crvena šestokraka zvijeze;
 • Grb dinastije Crnojevića, vladali od sredine 15. do početka 16. vijeka, grb je zlatni krunisani dvoglavi orao raširenih, uzdignutih krila u poletu na trouglastom iskošenom crvenom štitu, plašt okolo štita je crveno-zlatan, iznad štita je kaciga sa zlatnom krunom iz koje izlazi crni zmaj raširenih krila sa crvenim jezikom;
Grb dinastije Crnojević po Ilirskom grbeniku (Illyrian Armorials)
 • Grb Ivana Crnojevića, utemeljivač "zemlje crnih brda", Cetinja i Cetinjskoga samostana, kanonizovan za blaženoga Sv. Ivana Pravednoga, imao je lični grb - zlatni krunisani dvoglavi orao na crvenom štitu.
  Pečat s grbom Ivana Crnojevića
 • Grb Đurđa Crnojevića, osnivatelj 1493. prve tiskare na među Južnim Slavenima koja je ujedno bila i prva državna tiskara u svijetu, grb mu je bio krunisani zlatni dvoglavi orao na crvenom štitu, sau ukomponiranim inicijalijalima, iznad glava orla je zlatno slovo B (Blagovjerni), a između desne glave i desnog krila orla zlatno Gn (Gospodin) a između lijeve glave i lijevog krila orla je zlatni inicijal Go (Đurađ), dok su na grudima orla crvena slova Cr (Crnojević);
Grb Đurađa Crnojevića
 • Grb dinastije Petrović-Njegoš, ukupno sedmorice vladara (1698.-1921.), konačno je uobličen za doba Kralja Nikole I. Petrovića, grb se sastoji od poluokrugloga štita dijagonalno podijeljenog na četiri polja (gornje i donje crveno polje imaju po četiri poprečne srebrne grede i po jednu srebrnu glavu orla okrenutu ulijevo, dok se u desnom i lijevom plavom polju nalazi po jedno zatvoreno, srebrno krilo orla), u srcu štita je mali, također poluokrugli crveni štit sa dvoglavim srebrnim krunisanim orlom koji u kandžama drži vladarske insignije, iznad štita je srebrni krunisani dvoglavi orao visoko uzdignutih krila sa zlatnim skiptrom u desnoj i plavim šarom, zlatom optočenim, u lijevoj kandži a ispod orla je zlatni lav u prolazu koji je šapama oslonjen na vrh štita; grbovna draperija je crvene boje, oivičena zlatnim resama, a izranja iz kraljevske krune;
Grb dinastije Petrović-Njegoš
 • Državni grb za doba vladike Danila i vladike Vasilija, (vladika Danilo Petrović Njegoš vladao 1698.-1735. a vladika Vasilije Petrović Njegoš 1750.-1766.), na grudima dvoglavoga orla nalazi se veliki grb dinastije Petrović a na grbovnoj draperiji je poluokrugli štit, dijagonalno podijeljen na četiri polja (na gornjem i donjem polju su po jedna glava orla, a u bočnim poljima po jedno zatvoreno krilo orla), plašt oivičen resama izranja iz krune, dok se iz krune pojavljuje orao uzdignutih krila.
 • Državni grb za doba vladike Save, vladika Sava Petrović Njegoš, ko-vladar s vladikom Vasilijem od 1735. do 1766. a onda do 1781. samostalno vladao Crnom Gorom, grb je dvoglavi orao kome se u kandže (u kojima drži poraženu zmiju) dodaju skiptar i šar (carsko jaje), što će kasnije postati jedan od osnovnih elemenata u crnogorskoj državnoj heraldici, a za doba vladike Save se prvi puta pojavljuje još jedan grbovni elemenat, koji se zadržao i do danas, a to je zlatni lav u hodu;
Državni grb za vrijeme vladavine vladike Save I Petrović Njegoša
 • Državni grb iz doba Petra Prvoga, vladika Petar I. Petrović Njegoš vladao od 1784. do 1830. godine, grb je krunisani zlatni dvoglavi orao visoko uzdignutih krila, sa vladarskim insignijama u kandžama, a na prsima orla je štit sa lavom u prolazu, lav je na zelenoj podlozi sa plavom pozadinom, crveni plašt, oivičen zlatnim resama, izranja iz knjaževske krune;
 • Državni grb iz doba Petra Drugoga, vladika Petar II. Petrović Njegoš vladao od 1830. do 1851. godine, grb je zlatni dvoglavi orao visoko uzdignutih krila, sa skiptrom i šarom u kandžama, na prsima orla je štit sa zlatnim lavom u prolazu, lav je na zelenoj podlozi sa plavom pozadinom, iznad glava orla je carska kruna;
Državni grb za vrijeme vladavine vladike Petra II Petrovića Njegoša
 • Državni grb iz doba iz doba Knjaza Danila, (knez/knjaz Danilo I. Petrović Njegoš vladao od 1851. do 1860. godine, grbovnu draperiju ispunjava barokni štit sa crvenim poljem na kojem je zlatni dvoglavi orao visoko uzdignutih i raširenih krila, orao u desnoj kandži drži skiptar i mač, a u lijevoj šar, iznad glava orla je carska kruna, na prsima orla je, također, barokni štit, na zelenom podnožju plavog polja štita je zlatni lav u prolazu, sa podignutom prednjom šapom, plašt je crven, sa zlatnim resama i izranja iz knjaževske krune - ovaj je grb poznat i pod nazivom Ratni grb Crne Gore;
 • Grb Knjaza Danila, poluokrugli štit dijagonalno podjeljen na četiri polja, ugornjem i donjem crvenom polju su po jedna glava srebrnog orla, okrenute ulijevo, sa zlatnim kljunom i crvenim jezikom, u desnom i lijevom plavom polju su po jedno zatvoreno, spušteno srebrno krilo orla, u srcu štita je mali poluokrugli štit, u crvenom polju nalazi se dvoglavi srebreni orao s kneževskom krunomvisoko podignutih i raširenih krila koji u kandžama drži vladarske simbole, skiptar i šar;
Grb Knjaza Danila I Petrovića Njegoša
 • Grb Knjaževine Crne Gore, modificirani Ratni grb Crne Gore s početka vladavine Kneza Nikole I. Petrovića (1860-ih), grb je zlatni krunisani dvoglavi orao visoko uzdignutih krila, sa zlatnim skiptrom u lijevoj kandži i plavim šarom, zlatom optočenim, u desnoj kandži, na prsima orla je štit sa zlatnim lavom u prolazu. Lav je na zelenoj podlozi sa plavom pozadinom, crveni plašt, oivičen zlatnim resama, izranja iz kneževske krune;
Grb Knjaževine Crne Gore
 • Državni grb iz doba Knjaza Nikole, verificiran nakon prvog crnogorskog Ustava iz 1905. godine, grb je srebrni dvoglavi orao visoko podignutih krila koji u desnoj kandži drži simbole vladarskog dostojanstva - zlatni skiptar, a u lijevoj šar, iznad glava orla je kraljevska kruna,na grudima orla u crvenom polju baroknog štita je lav u prolazu, okrenut udesno, sa podignutom prednjom šapom, grbovnu draperiju čini crveno-zlatni plašt, u čijem je vrhu crvena kneževska kruna, optočena zlatom i biserima;
 • Grb Knjaza Nikole I, u glavi poluobličastog štita na crvenom polju je srebrni krunisani dvoglavi orao visoko uzdignutih krila sa zlatnim skiptrom u desnoj i plavim, zlatom optočenim, šarom u lijevoj kandži, na grudima orla u crvenom polju baroknog štita su zlatni inicijali Nikole I. (ćirilićno N.I.), ispod orla je zlatni lav koji korača udesno sa podignutom prednjom šapom, donji dio štita je po dijagonali razdijeljen na četiri polja., u gornjem i donjem srebrnom polju nalaze se po jedna crna glava orla, udesnom i lijevom plavom polju su po jedno zatvoreno crno orlovo krilo, usrcu donjeg dijela štita je mali poluokrugli crveni štit sa dvoglavim srebrnim krunisanim orlom koji u kandžama drži vladarske insignije;
 • Grb Kraljevine Crne Gore, službeni je grb od kolovoza 1910. kada je proglašena Kraljevina Crna Gora, na grbovnoj draperiji grba se nalazi srebreni dvoglavi orao uzdignutih krila sa vladarskim insignijama u kandžama, krunisan kraljevskom krunom, na grudima orla u crvenom polju baroknog štita je lav koji korača u desnu stranu sa podignutom prednjom šapom, plašt je crveno-zlatni, a u vrhu je kraljevska kruna, optočena zlatom, biserima i dragim kamenjem;
Grb Kraljevine Crne Gore
 • Grb Božićne pobune, ratni grb iz doba oružnoga ustanka Crnogoraca protivu srpskoga anektiranja crnogorske kraljevine 1918. godine, na grbu dominira krunisani (simbol suvereniteta) zlatni orao visoko podignutih krila koji u desnoj kandži drži mač (vojni simbol), a u lijevoj šar, na prsima orla je barokno crveno polje štita, na plavom podnožju štita korača lav udesno sa podignutom prednjom šapom, ispod orla je zlatna lenta sa ćiriličnom devizom, koja glasi ZA PRAVO, ČAST I SLOBODU CRNE GORE; ovaj se grb nalazio i na odličju Spomenica Božićnoga ustanka koja se dodjeljivala od 1920. godine (vidi: Crnogorska odličja do 1921.)

Vanjske veze[uredi | uredi kod]