Wikipedia:Kako čitati taksokvir

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Ovaj vodič pojašnjava način izrade taksokvira, tablice u kojoj je izložena taksonomija skupine živih bića, korištenjem Templatea:Taksokvir. Osnovni obrazac čini:

{{Taksokvir | boja = ...
| naziv = ...
| regnum = ...
| phylum = ...
| classis = ...
| ordo = ...
| familia = ...
| genus = ...
| species = ...
}}

Jedini neophodni argumenti jesu naziv i boja.

 • Naziv je najčešće ime u široj upotrebi na srpskohrvatskom jeziku; ako ne postoji adekvatno, koristi se znanstveni naziv.
 • Boju se bira ovisno o carstvu kojem skupina pripada.
 • Nužno je uključiti samo svrsishodne stupnjeve za pojedinu skupinu. Tako će se, primjerice, u slučaju razreda navesti regnum i classis, ali ne i ordo i species.

Dodatni argumenti su proizvoljni. Za vrstu taksokvir može sadržavati dio u kojem se navodi potpuni dvojni naziv i autorstvo. Za to se koriste argumenti dvoimeno i dvoimeno_autorstvo. Za podvrste se slično postiže korištenjem argumenata troimeno i troimeno_autorstvo.

| dvoimeno = '''''Rod vrsta'''''
| dvoimeno_autorstvo = Autor, datum

Skupine iznad stupnja vrste trebaju sadržavati popis podgrupa. Za stvaranje popisa se koristi argument razdioba, koji se odvaja znakom <br/>, i razdioba_stupanj, koji kazuje kojeg su podskupine stupnja. Primjerice, za porodice će to biti redosljed:

| razdioba_stupanj = Porodice
| razdioba = [[Porodica1]]<br/>
[[Porodica2]]<br/>
[[Porodica3]]

Kada je klasifikacija nestabilna ili prekratka da bi se ukazala potreba za sažetkom, popis treba zamijeniti komentarom (vidi tekst) ili potpuno ispustiti. U slučajevima kada bi popis nepotrebno produžio taksokvir, razdiobu navodimo unutar samog članka (za više od 20 podskupina), odnosno pišemo u zaseban članak (za više od 100 podgrupa).

Isticanje zadebljanjem i kurzivom[uredi kôd]

Ukošavanje teksta se vrši ručno. Samo se rod, vrsta, i podvrsta pri svakoj upotrebi moraju pisati u kurzivu, jer se radi o biološkom standardu! (Npr. govorimo o rodu Homo, vrsti Homo sapiens, i podvrsti Homo sapiens sapiens.)

 • U botanici je važno uključiti stupanj taksona niži od vrste. Taj stupanj se ne piše u kurzivu, npr. Rod vrsta subsp. podvrsta var. varijetet.
 • Neke opisane bakterije koje još uvijek nisu službeno imenovane nose naziv Candidatus. Umjesto uobičajenog ukošavanja bi se trebale pisati u obliku Candidatus Rod vrsta.

Viši taksoni poput porodica se mogu ukošavati, no to se nastoji izbjeći, osim u slučaju virusa i drugih zaraznih čestica.

Zadebljanje se obvezno koristi pri isticanju subjekta članka – posljednjeg taksona koji se navodi – i svih viših skupina koje sadrže samo taj takson. Argumenti naziv, dvoimeno, i troimeno se automatski zadebljavaju. U tijelu članka, naziv skupine valja istaknuti samo ako se nalazi u zaglavlju.

Boja[uredi kôd]

Argument boja se dodjeljuje ovisno o carstvu i mora se izraziti na engleskom jeziku:

Animalia pink
Plantae lightgreen
Fungi lightblue
Protista khaki
Bacteria lightgrey
Archaea darkgray

Redom su istaknute roza, svjetlozelena, svjetloplava, oker, svjetlosiva i tamnosiva boja. Za carstvo ili domenu eukariota se koristi boja "#e0d0b0". Virusi ne pripadaju niti jednom carstvu, pa se za njih koristi boja "violet" (ljubičasta).

Status zaštite[uredi kôd]

Status zaštite se može uključiti po izboru; za brojne ga je vrste potrebno potražiti u IUCN–ovoj bazi ugroženih vrsta. Sadržan je pod argumentom status, koji označava ime predloška.

{{Taksokvir | boja = ...
| naziv = ...
| status = {{StatusTemplate}}
...

Dostupni su sljedeći predlošci:

Vidljivi rezultat Predložak
Status iucn2.3 LC.svg

Status zaštite: Sigurni || {{StatusSigurni}}

Status iucn2.3 LC.svg

Status zaštite: Smanjeni rizik || {{StatusZabrinutost}}

Status iucn3.1 LC.svg

Status zaštite: Niska zabrinutost (IUCN 3.1) || {{StatusNiskaZabrinutost}}

Status iucn3.1 NT.svg

Status zaštite: Potencijalna ugroženost (IUCN 3.1)

{{StatusBliskaZabrinutost}}
Status iucn2.3 CD.svg

Status zaštite: Smanjeni rizik (cd) || {{StatusZaštitaZabrinutost}}

Status iucn3.1 VU.svg

Status zaštite: Osjetljivi (IUCN 3.1) || {{StatusOsjetljivi}}

Status zaštite: Ugroženi {{StatusUgroženi}}
Status zaštite: Kritično {{StatusKritično}}
Status iucn3.1 EW.svg

Status zaštite: Izumrli u prirodi (IUCN 3.1) || {{StatusIzumrliP}}

Status iucn3.1 EX.svg

Status zaštite: Izumrli (datum) (IUCN 3.1) || {{StatusIzumrli|kada=[[datum]]}}

Status zaštite: Fosil {{StatusFosili}}
Status zaštite: Prahistorijski {{StatusPrahistorijski}}
Status iucn3.1 blank.svg

Status zaštite: Nedovoljno podataka (IUCN 3.1) || {{StatusPodaci}}

Status zaštite: Nije procijenjen (IUCN 3.1) {{StatusNeodređen}}
Status zaštite: Vidi tekst {{StatusVidiTekst}}

Raspon fosila[uredi kôd]

Kod skupina okamina (fosila) se unutar argumenta raspon_fosila može navesti raspon starosti slojeva. Npr. za skupinu iz Kambrija do Perma će to izgledati ovako:

{{Taksokvir | boja = ...
| naziv = ...
| raspon_fosila = [[Kambrij]] - [[Perm]]
...

Za skupine koje još uvijek postoje ili su nedavno izumrle, za drugo razdoblje treba navesti "Nedavno", a trenutni status unijeti unutar argumenta status. Za skupine koje su postojale kroz samo jedno razdoblje ne navodimo raspon.

Slike[uredi kôd]

Sliku se uvodi korištenjem argumenata slika i slika_širina, koje sadrže ime datoteke i širinu prikaza. Dodatni opis se postiže korištenjem argumenta slika_opis, koji služi kao tekst uz sliku.

{{Taksokvir | boja = ...
| naziv = ...
| slika = Nešto.jpg
| slika_širina = 240px
| slika_opis = Nešto
...

Slike obično trebaju biti šire od 200px, budući da je to prethodno zadana širina taksokvira (preporučeno je 240px i 250px). Treba izbjegavati uže slike jer ostavljaju bijeli obrub.

Položaj[uredi kôd]

Kao što je gore navedeno, položaj taksona ima oblik:

| regnum = ...
| phylum = ...
| classis = ...
| ordo = ...
| familia = ...
| genus = ...
| species = ...

Svaka stavka odgovara sadržanoj skupini, osim posljednje, koja označava razmatranu skupinu. Zapisi taksona koriste isključivo latinske nazive! Tako gore navedeno odgovara carstvu, koljenu, razredu, redu, porodici, rodu, i vrsti. Wikipoveznice stavke prema odgovarajućim člancima je, u svakoj prilici, preporučljivo pisati hrvatskim jezikom. Međustupnjevi su mogući, tako da je između razreda i reda dozvoljeno unijeti:

Baiji
Status zaštite
Status iucn3.1 CR.svg

Status zaštite: Kritično (IUCN 3.1)

Naučna klasifikacija
Carstvo: Animalia
Koljeno: Chordata
Razred: Mammalia
Podrazred: Eutheria
Red: Cetacea
Podred: Odontoceti
Natporodica: Platanistoidea
Porodica: Lipotidae
| classis = ...
| subclassis = ...
| superordo = ...
| ordo = ...

No oni bi se trebali koristiti samo ukoliko su općeprihvaćeni i daju predodžbu skupine o kojoj se govori. Uzmite, primjerice, u obzir taksokvir zdesna. Većini bi čitatelja i viši stupnjevi pružili dovoljno informacija, dok bi potporodica i tribus dali uvid u odnose između različitih dupina samo onima koje to više zanima. S druge strane, dodavanje jedinica poput domene Eukaryota, potkoljena Eutheria, nadreda Odontoceti itd. treba izbjegavati, jer nisu stabilni te će, ovisno o tome koliko je čitatelj upućen u biologiju, biti posve razumljivi ili skroz nejasni. Kad god je klasifikacija nepouzdana, valja izostaviti više stupnjeve.

Nazivi vrsta i podvrsta se trebaju unijeti u obliku imenskih kratica – npr. H. sapiens, H. s. sapiens. Nije uputno koristiti samostojeće atribute.

Autorstvo[uredi kôd]

U slučaju vrsta (ili podvrsta) se u odjeljku dvojnog (ili trojnog) imena može dodijeliti i argument autorstvo. U suprotnom se autorstvo iznose unutar odjeljka koji prikazuje taksonomski položaj. Primjerice, redoslijedom:

| ordo = ...
| ordo_autorstvo = Autor, godina

No autorstvo ne dolazi u isključivo ovom obliku. Sljedeći primjeri oslikavaju različite dogovorne nazive, datume i sintkasu kod različitih carstava.

 • Animalia
 • Plantae
  • Valjano izvorno ime: Magnolia virginiana L.
  • Reklasificirani organizam: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
 • Bacteria
  • Valjano izvorno ime: Vibrio cholerae R. Koch 1883.
  • Reklasificirani organizam: Streptococcus pneumoniae (Klein 1884.) Chester 1901.
  • Vraćeno staro ime: Salmonella enterica (prije Kauffmann i Edwards 1952) Le Minor i Popoff 1987.

Autorstvo se u znanstvenim nazivima piše u obliku kratica, a u skladu s različitim standardima koji postoje posebno za biljke i za životinje.

Razdioba[uredi kôd]

Već je spomenuto da popis podskupina omogućava argument razdioba. Njega treba pratiti argument razdioba_stupanj, koji sadrži opis podskupina o kojima se radi - "Redovi", "Porodice", "Rodovi", itd.

 • U slučajevima u kojima je klasifikacija promjenjiva, može se koristiti opis "Tipični redovi" ili "Značajni redovi".
 • U slučajevima kada stupanj nije potvrđen je poželjno korisiti opis "Podskupine" ili "Taksoni".

Ponekad je u popisu prikladno prikazati veći broj razina klasifikacije, pa se skupine nižih razina pomiču udesno pomoću prefiksalnog znaka &nbsp; ili jednostavnog popisa.

Raznolikost[uredi kôd]

Kod viših taksona, i taksona kod kojih opcija razdioba ne sadrži broj vrsta, može se koristiti argument raznolikost. Njega slijedi argument raznolikost_link koji se povezuje na odgovarajuće stranice koje obično sadrže Popise... vrsta.

Karte rasprostranjenosti[uredi kôd]

Karta rasprostranjenosti se može postaviti na kraj taksokvira. To činimo pomoću argumenata karta_raspon, karta_raspon_širina, i karta_raspon_opis, na isti način kao za sliku.

Sinonimi[uredi kôd]

Ako vrsta ima istoznačnice, može se koristiti argument sinonimi. To treba biti popis istoznačnica odvojenih znakom <br/>.