Seyyid

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Seyyid ili Sayyid je naslov za Muslimane visokog društvenog položaja i koji u islamskoj kulturi obilježava nekoga koji je nasljednik Muhameda, pa preko njega i Abrahama (Ibrahima), po porodičnoj očevoj liniji, dakle nekoga tko je genealoški izravno povezan s prorokom.
Riječ potječe iz ar. سيد što znači «gospodin»/«gospodar» i lako se mijenja sa nazivima šarif ili efendi, prema značenju «slobodnog čovjeka dostojnog poštovanja» u srednjevjekovnoj kulturi (usp. nj. Ritter). Istog korijena je riječ ar. سيدي (Sidi, Sayyīdī), po kojoj je na primjer dobio nadimak španjolski vojvoda El Sid Kampeador. U uskom smislu Sayyidi su bili arapsko pleme, ogranak plemena Banū Hāshim kojem je pripadao Muhamed. Islamska tradicija preko Adnana nadovezuje Sayyide glavnoj liniji do Abrahama (Ibrahima). Dakle, Seyyid znači «gospodin» u općem smislu a točnije će bit osoba koja pripada porodičnoj liniji koja vodi do Muhameda i Abrahama.
U istom smislu, žene nose titule sayyida, syeda, alawiyah ili šerifa. U nekim regijama islamskog svijeta, Muhamedovi potomci dobivaju titulu amīr ili mīr, što ide prema vojnoj konotaciji zapovjednika ili generala.