Rijeke Madagaskara

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Ispresjecan reljef Madagaskara dijeli njegovu hidrografsku mrežu u pet slivnih područja različitih veličina.

  1. Sliv Masiva Ambre
  2. Sliv Masiva Tsaratanana
  3. Istočni sliv čije vode teku u Indijski ocean
  4. Zapadni sliv (i sjeverozapadni) čije vode teku u Mozambički kanal
  5. Južni sliv

Vododjelnica između Mozambičkog kanala i Indijskog oceana prolazi duž tri velika otočka planinska lanca koji se protežu poput kičme duž Madagaskara od sjevera do juga.

Sliv Masiva Ambre[uredi | uredi kod]

Teren tog vulkanskog masiva je prošaran malim uskim, izduljenim koritima brzaka, punih kamenih blokova. Sliv Planine Ambre pokriva površinu od 11 200 km², što iznosi 1.8 % površine Madagaskara.[1]

Najveće rijeke su;

Sliv Masiva Tsaratanana[uredi | uredi kod]

Naborani Masiv Tsaratanana na sjeveru otoka, jednako je udaljen od Indijskog oceana i Mozambičkog kanala. Rijeke koje imaju izvor u ovom masivu (bez razlike teku li na istočnu ili zapadnu obalu) imaju uska duboka korita u svom gornjem toku, i veliki pad (30 do 40 m/km), ali kad pređu u obalnu ravnicu tad imaju plitko korito i jako uspore. To je razlog zašto se rijeke tog masiva koje pokrivaju nešto više od 20 000 km² (3,3 % površine otoka) [1]uzimaju kao posebna geografska jedinica.

Najveće rijeke su;

Istočni sliv[uredi | uredi kod]

Sa površinom od oko 150 000 km² porječje rijeka ovog sliva zauzima oko 25,2 % [1]površine Madagaskara. To geografsko područje, ima oblik kvadrata dugog oko 1 200 km (od Fort Dauphina na jugu do Antalahe na sjeveru). Prosječna širina tog kvadrata je oko 100 km (maksimalna je 190 km kod Ankaratra), na najužem dijelu je širok samo 60-70 km (kod Fort Carnota, sjeverno od Fort Dauphina). Rijeke ovog sliva generalno uzevši, su kratke ali imaju veliki pad

Zapadni sliv[uredi | uredi kod]

To je površinom najveći sliv koji pokriva gotovo 365 000 km² ili 61,3 % površine Madagaskara[1], sa najviše vodotokova. Oni se mogu podjeliti u dvije grupe: 1. Velike rijeke, koje plave velike površine na centralnoj visoravni, čija porječja imaju oblik trokuta (gledano od ušća ka izvoru). 2. Obalne rječice koji teku između porječja velikih rijeka, koje presuše od aprila do novembra.

Velike rijeke[uredi | uredi kod]

Popis rijeka od sjevera prema jugu;

Manje rijeke[uredi | uredi kod]

Južni sliv[uredi | uredi kod]

Ovaj sliv pokriva površinu od 48 750 km² ili oko 8,2% površine Madagaskara. [1]

Bilješke[uredi | uredi kod]