Prvi lateranski sabor

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Prvi lateranski sabor
Datum 1123.
Prihvaćen od Katolička Crkva
Prethodni koncil Četvrti carigradski sabor (katolički)
Sljedeći koncil Drugi lateranski sabor
Sazvao papa Kalist II.
Predsjedao papa Kalist II.
Sudionici 300–1000
Teme rasprave Borba za investituru
Dokumenti i izjave 22 kanona
Kronološki popis ekumenskih sabora

Prvi lateranski sabor je ekumenski sabor, kojeg je sazvao papa Kalist II. 1123. godine. Katolička Crkva smatra ga devetim ekumenskim saborom.

Glavno pitanje bila je borba za investituru i potvrđen je Wormski konkordat iz 1122. Od Wormskog konkordata carevi više nikada nisu imali moć nad Katoličkom Crkvom nalik na onu iz doba otonske dinastije.

Sabor se sastao u Lateranskoj palači u Rimu i bio je prvi crkveni sabor, koji se sastao na Zapadu. U radu je sudjelovalo i najmanje 300 zapadnih biskupa, ali vjerojatno i do 1000 biskupa.

Pored ključnih pitanja koje postavlja Wormski konkordat (uloga svjetovne vlasti u investitura crkvenih velikodostojnika i sloboda Crkve), sabor je proglasio kanone koji nastoje obnoviti crkvenu disciplinu i spriječiti zlouporabu vlasti. Sabor osuđuje simoniju i postavlja uvjete za križarske ratove u Svetoj Zemlji. Sabor je važan i za srednjovjekovno crkveno pravo.

Ekumenski sabori
Pravoslavni i katolici Prvi nicejski sabor | Prvi carigradski sabor | Efeški sabor | Kalcedonski sabor | Drugi carigradski sabor | Treći carigradski sabor | Sabor »Quinisextum« | Drugi nicejski sabor
Dio pravoslavnih Četvrti carigradski sabor | Peti carigradski sabor
Katolička Crkva Četvrti carigradski sabor | Prvi lateranski sabor | Drugi lateranski sabor | Treći lateranski sabor | Četvrti lateranski sabor | Prvi lionski sabor | Drugi lionski sabor | Sabor u Vienni | Sabor u Pisi | Sabor u Konstanci | Sabor u Sieni | Sabor u Baselu-Ferrari-Firenci | Peti lateranski sabor | Tridentinski sabor | Prvi vatikanski sabor | Drugi vatikanski sabor