Ohridska književna škola

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Codex Assemanianus, rani primjer staroslavenskog teksta na glagoljici, moguće stvoren u Ohridskoj književnoj školi

Ohridska književna škola (staroslavenski: Охрїдьска кънижьна схола; makedonski: Охридска книжевна школа; bugarski: Охридска книжовна школа) je bila najstarija obrazovna institucija na području (slavenske) Makedonije. Osnovao ju je godine 886. Kliment Ohridski na poticaj bugarskog kana Borisa I, istovremeno sa Preslavskom školom. Predstavlja je važno središte pismenosti i kulture među Slavenima uopće. U njoj su se na staroslavenski prevodile crkvene knjige. Od početka se u njoj koristila glagoljica da bi se od 13. vijeka počela koristiti ćirilica.