Mion

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Mion
Kompozicija: Elementarna čestica
Čestična statistika: Fermion
Grupa: Lepton
Porodica: Druga
Međudjelovanje: gravitacijsko, elektromagnetsko, slabo
Simbol(i): μ⁻
Antičestica: Antimion (μ+)
Teoretiziran: -
Otkriven: Carl D. Anderson (1936.)
Masa: 105.658369(9) MeV/c2
Vrijeme poluraspada: 2.19703(4)×10−6 s
Električni naboj: -1 e
Spin: 1⁄2

Mion je elementarna čestica negativnog naboja koja zajedno s elektronom i tau leptonom spada u skupinu leptona. Označava se grčkim slovom mi, prema kojem je i dobio naziv: μ za mion i μ+ za pozitivni antimion.

Srednji životni vijek miona je 2,2 μs, što ga čini najtrajnijom nestabilnom česticom poslije neutrona, a masa mu je 105,6 MeV, što je 206,7 puta veće od mase elektrona, a manje od mase nukleona. Zato se u starijoj literaturi nazivao mi-mezon (grčki meso-, "između"), iako se prema modernoj podjeli ne ubraja u mezone.