Klekovača

Izvor: Wikipedia
Klekovača
Klekovača
Klekovača
Nadmorska visina 1962 m (Velika Klekovača)
Države  Bosna i Hercegovina
Venac Dinarske planine
Klekovača is located in BiH
Klekovača

Klekovača je krečnjačka planina (u stvari, šumovita visoravan) u zapadnom dijelu Bosne sa najvišim vrhom Velika Klekovača (1962 m). Klekovača je najviša planina ovog dijela BiH. Okružuju je Srnetica (1375 m), Grmeč (1604 m), Osječenica (1791 m), Lunjevača (1706 m) i Crna Gora (1650 m).

Klekovača se nalazi na teritoriji Federacije BiH, jugoistočno od Bihaća, a prvo bliže mjesto Republike Srpske je Drinić. Granica entiteta ide preko vrha Velika Klekovača i spušta se klekovačkim grebenom do Male Kelokovače. Sjeverna strana pripada opštini Drinić, a južna Drvaru.

U sjeverozapadnom dijelu planine, prema planini Osječenici, nalaze se prevoj i mjesto Oštrelj na 1 033 m nadmorske visine, i vrh Oštrelj. Preko Oštrelja vodi put Bosanski Petrovac-Drvar. Nedaleko od vrha Velika Klekovača nalazi se Lomska prašuma. Prašumski rezervat "Lom" osnovan je 1956. godine. Zauzima površinu od 297,8 hektara. Ima izdvojeno jezgro - strogi rezervat divljine, veličine 55,8 hektara (kategorija Ia po IUCN - klasifikaciji). Vegetaciju lomske prašume uglavnom čini (75%) tipična šuma ovih dinarskih planina, zajednica bukve-jele-smrče (Piceo-Abieti-Fagetum illyricum).

Na Klekovaču se može penjati s više strana, a postoji i alternativa između Male (1413 m) i Velike (1962 m) Klekovače.

Visoka i gusta četinarska šuma raste do nadmorske visine od oko 1500 m, a potom prelazi u rjeđu bukovu šumu. Sam vrh Klekovače obrastao je klekom, niskim rastinjem, pa se pretpostavlja da je po njemu planina i dobila ime.

Na Klekovači se može pronaći i rijetka alpska biljka runolist (Leontopodium alpinum). Rijetka ljekovita biljka žuta lincura pretjeranim branjem gotovo je iskorijenjena.

Literatura[uredi - уреди]

Jovan Đ. Marković: Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije, Svjetlost, Sarajevo, 1988.

Vanjske veze[uredi - уреди]