Hipovolemijski šok

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Hipovolemijski šok
SpecijalnostUrgentna medicina
Klasifikacija i eksterni resursi
ICD-10R57
ICD-9785
DiseasesDB29217
MedlinePlus000167

Hipovolemijski šok, je naglo smanjenje volumena krvi u cirkulaciji, koje uzrokuje smanjenje tkivne perfuzije i poremećaj ćelijskog metabolizma. Hipovolemijski šok je najčešći oblik šoka u hirurgiji. Šok kod povređenog uvek smatrati hipovolemijskim šokom dok se dijagnostikom ne dokaže suprotno.[1]

Gubitak od 50% volumena krvi u cirkulaciji, dovešće do teških cirkulatornih poremećaja i dubokog šoka. Kod brzog gubitka krvi kao što su; rupture grudne ili trbušne aneurizme, koronarna insuficijencija i srčana slabost pojava hipovolemijski šoka nastaje brzo.[1]

Suprotstavljeni stavovi[uredi | uredi kod]

... No, bez obzira na danas još uvek postojeće kontroverze oko definicije i samog značenja reči „šok“, potrebno je upozoriti da je šok sistemski poremećaj sa tri veoma važne funkcije:[2]

Prvi stav

Šok je bolest celog organizma, svih organskih sistema, i preciznije ćelije kao osnovne jedinice organizma u celini. Ne sme se zaboraviti da je to ćelijski integritet, integritet njene membrane i intracelularne aktivnost (metabolizam), koji se mora vratiti i održati na normali, želi li se zadržati organizam bolesnika u životu.[2]

Drugi stav

Druga osobina šoka, kao bolesti sui generis, je dinamičnost koja vlada u organizmu pri odbrani od inzulta. Brzo menjanje kliničke slike i patofiziološki procesi koji uslovljavaju i ukazuju na to da statičko gledanje na bolesnika u šoku znači mnogo puta izgubljenu bitku.[2]

Treći stav

Treća osobina je „mesto na kojem bolesnik umire“ u šoku. To mesto jesu mitohondrije, tzv. natrijska pumpa, lizozomska membrana i hidrolaze što se nalaze unutar lizozoma. Inzult, bez obzira na uzrok, (trauma, zatajivanje miokarda, hemoragija, toksini, kraš povrede, opekotine), angažuje ceo organizam i niz kompenzatornih akcija koje, više ili manje svrsishodno, imaju zadatak da uspostave poremećenu biološku ravnotežu i vrate organizam u njegovo prvobitno stanje...[2]

Etiologija[uredi | uredi kod]

Mnogobrojni etiološki faktori mogu da dovedu do gubitka volumena krvi u cirkulaciji, među kojima su najznačajniji;

Etiološki faktor Posledice
Krvarenje Krvarenja prema mestu izlivanja krvi dele se na;
 • Spoljašnja krvarenja:
  • rane ne koži,
  • otvoreni prelomi,
  • krvarenje iz usta i nosa,
  • hemoroidi
 • Unutrašnja krvarenja:
  • ruptura slezine, jetre,
  • povrede krvnih sudova,
  • gastrointestinalna krvarenja (krvareći čir, varikoziteti jednjaka),
  • ruptura aorte,
  • Meckelov divertikul
  • hematemeza
Gubitak plazme
 • Opekotine
 • Zapaljenje ili sepsa (sindrom kapilarne propustljivosti)
 • Nefrotski sindrom
 • Gubitak tečnosti u tzv. „treći prostor“ (opstrukcija creva, pankreatitis, peritonitis, ascites...).
Gubitak tečnosti i elektrolita
 • Akutni gastroenteritis,
  • povraćanje
  • proliv
 • Prokomerno znojenje i cistične fibroze,
 • Bolesti bubrega.
Endokrine bolesti
Relativna hipovolemija
 • Anafilaksa
 • Sepsa
 • Vazodilatatorni klekovi
 • Neuroaksijalni blokovi (spinalni ili epiduralni)

Patofiziologija[uredi | uredi kod]

Hemodinamske i biohemijske promene koje se dešavaju zbog gubitka volumena u cirkulaciji umnogome zavise od;[3]

 • Brzine kojom nastaju gubici volumena.
 • Količine izgubljenog volumena.
 • Opšteg stanja bolesnika, u momentu smanjenja volumena u cirkulaciji.

Kod postepenog gubitka krvi, aktiviraju se kompenzatorni hemodinamski mehanizmi koji dovode do popunjavanja intravaskularnog prostora, što može za izvesno vreme da odloži izraženije poremećaje cirkulacije.

Smanjenje volumena u cirkulaciji, dovodi do smanjenja priliva venske krvi u srce. Ovo smanjuje centralni venski priliv i plućni kapilarni pritisak, što ima za posledicu smanjen pritisak punjenja leve komore srca, smanjenje minutnog volumena srca i pojavu hipoksije na periferiji.[4]

Smanjeno snabdevanja tkiva kiseonikom i nizak krvni pritisak nadražuju intrakardijalne receptore, za nizak pritisak i baroreceptore u karotidnom sinusu i luku aorte koji šalju refleksne odgovore preko karotidnih centara u produženoj moždini. Nastaje stimulacija srži nadbubrega što dovodi do oslobađanja kateholamina. Time se aktivira adrenergični mehanizam simpatikusa koji se karakteriše spazmom (vazokonstrikcijom) i povećanim otporom u perifernim krvnim sudovima uz istovremeno pojačanje kontraktilne snage srčanog mišića i ubrzavanje srčane frekvencije. Vazokonstrikcija arterijskih i prekapilarnih sfinktera izaziva sniženje hidrostatskog pritiska u kapilarima zbog čega je smanjena normalna difuzija tečnosti iz njih. Istovremeno visoko molekularne supstance, koje oslobađa jetra povećavaju onkotski pritisak plazme, a rezultat toga je difuzija u kapilare više od 1 litra tečnosti na sat iz okolnih tkiva.

U plućima povećan tonus simaptikusa izaziva tahipneju (ubrzano disanje), a u bubrezima vazokonstrikciju sa smanjenim protokom krvi. Impulsi dolaze iz jukstaglomerularnog aparata, koji oslobađa renin, usled čega se stvara angiotenzin 1 i 2, a oni dalje stimulišu oslobađanje aldosterona. On zajedno sa antidiuretičkim hormonom (ADH) iz hipofize, povećava reapsorpciju natrijuma i vode, što održava krvni volumen.

Adrenergična reakcija se ne dešava u celom organizmu već selektivno u pojedinim delovima tela (slezina, pankreas, koža). Ovo omogućava smanjenje kapacitet venskog sistema, a u cirkulaciji se nalazi i do 1 litra krvi više. Tako nastaje redistribucija krvi u korist cirkulacije u vitalnim organima kao što su srce, mozak i jetra. Koronarni protok u srcu, sa 4-5% koliko iznosi u normalnim fiziološkim uslovima, raste na 15-25%.[4] Tada će jedine manifestacije hipovolemijskog šoka biti smanjenje mase eritrocita, hemoglobina i hematokrita. Iako ovi mehanizmi mogu da kompenzuju gubitak zapremine krvi do odredene granice, tkivna oksigenacija može biti ugrožena, ako se blagovremeno ne započne sa lečenjem.

Gubitak cirkulišuće tečnosti iznad 28% ukupne tečnosti, organizam ne može da kompenzuje, nastaje iscrpljivanje kompenzatornih mehanizama i produbljivanje hipovolemijskog šoka, najverovatnije zboh hipoksije i tkivne acidoze. U organizmu dolazi do periferne vazodilatacije, zastoja (staze) krvi u perifernoj cirkulaciji, što još više smanjuje priliv krvi u srce i dovodi do smanjenja minutnog volumena srca i pojave ireverzibilnog šoka.[5]

Paralelno sa ovim promenama nastaje i poremećaj u onkontskom pritisku plazme i smanjenju hidrostatskog pritiska u kapilarima što potencira prelaz tečnosti u intersticijalna tkiva. Na kraju sve ovo pojačava sekreciju antidiuretskog hormona i aldosterona.[4]

Klinička slika[uredi | uredi kod]

Kliničku sliku kod bolesnika u šoku karakteriše sledeća simptomatologija koja se manifestuje u nekoliko faza;[4]

Faza šoka Gubitak krvi Znaci i simptomi
Prva (kompenzatorna) faza 15 % (750 cm³)
 • Razdražljivost
 • Bledilo kože
 • Hladni udovi
 • Ubrzan i mek puls
 • Ubrzan rad srca (tahikardija)
 • Normalna vrednost krvnog pritiska
 • Blaga anksioznost
Druga faza 15-30 % (750-1500 cm³)
 • Suženje krvnih sudova (vazokonstrikcija) prestaje
 • Ubrzan rad srca (tahikardija > 100 otkucaja/minuti)
 • Ubrzano disanje
 • Krvni pritisak se održava
 • Porast dijastolnog pritiska
 • Oslabljen pulsni talas
 • Znojenje izazvano stimulacijom simpatikusa
 • Blaga uznemirenost

Napomena: prestanak suženje krvnih sudova (popušta vazokonstrikcija)

Treća faza-rana dekompenzacija 15-30 % (1.500-2.000 cm³)
 • Somnolencija
 • Ubrzano disanje (tahipnea >30 respiracija u minuti)
 • Ubrzan rad srca (>120 otkucaja u minuti)
 • Smanjeno izlučivanje mokraće (oligurija)
 • Metabolička acidoza
 • Niska vrednost krvnog pritiska,(na 100 mmHg)

Napomena:smanjena perfuzija jetre, bubrega i intestinalnog trakta

Četvrta faza-kardiorespiratorni zastoj > 40 % (> 2000 cm³)
 • Deozrijentacija (sužen nivo svesti)
 • Periodično disanje
 • Veoma slab puls
 • Ekstremno ubrzan rad srca (tahikardija sa slabim pulsnim talasom)
 • Teška hipotenzija (<70 mmHg)
 • Nepravilan rad srca
 • Koma

Napomena: smanjena prokrvljenost srca i mozga

Dijagnoza[uredi | uredi kod]

Dijagnoza hipovolemijskoh šoka se postavlja na osnovu;[4]

Kliničkih simptoma

U kojima dominira; tahikardija (kateholamini), bledilo kože, konfuzija i koma (cerebralna hipoksija), tahipneja (hipoksija i acidoza), žeđ, smanjena diureza (izmokravanje)

Hemodinamskih promena

Hemodinamske promen u organizmu kod hipovolemijskog šoka obuhvataju; krvni pritisak, minutni volumen srca, periferni vaskularni otpor, centralni venski pritisak, merenje jednočasovnog izmokravanja (diureze).

Biohemijski promena u organizmu

Težina šoka postavlja se na osnovu kliničke slike četiri stepena hemoragije (krvarenja)

Stepeni krvarenja
Prvi stepen Drugi stepen Treći stepen Četvrti stepen
Gubitak krvi
(ml)
< 750
0-15%
750-1500
15-30%
1500-2000
30-40%
> 2000
40%
Frekvencija disanja
(udaha/min)
Normalna
Normalna
Tahipneja
< 20
Tahipneja
20
Puls
(otkucaja/min)
Neznatno ubrzan
100-120
120
filiforman
> 120
veoma slab
Sistolni pritisak
(mmHg)
Normalan
Normalan
Hipotenzija
Izražena hipotenzija
Diureza
(ml/h)
> 30
20-30
10-20
0-10
Mentalni status
Poremećen
Anksioznost
Agresivnost
Nesvestica
Konvulzije
Latergija
Gubitak svesti

Terapija[uredi | uredi kod]

Glavni članak: Šok

Sa reanimacionijom kod hipovemijskog šoka treba započeti što pre (u toku prvih 24 do 48 časova). Ove mere su obično usmerene na spasavanje života i održavanje vitalnih funkcija, i imaju sledeće ciljeve:[1]

 • Održati intravaskularni i minutni volumen srca, kontrolom krvarenja, nadoknadom volumena i farmakološkom potporom miokarda
 • Analgezija
 • Održati funkciju bubrega,
 • Očuvati plućnu funkciju, održavanjem prohodnosti disajnih puteva i adekvatnom oksigenacijom sa 100% O2
 • Lečenje udruženih povreda i njihovih komplikacija,
 • Lečenje infekcije i kontaminacije opekotina i rana,
 • Dijagnostika i lečenje prethodno postojećih bolesti, (dijabetes i kardiovaskularne bolesti).[1][4][6]

Vidi još[uredi | uredi kod]

Izvori[uredi | uredi kod]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Moe Lean D.L.: Shock, British Medical Bulletin, vol.44,N2,437452,1989.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Milijan P. Kalušević, Monografija: Šok, patogeneza, klinička slika i klinički znaci, dijagnostika, klasifikacija i terapija, Medicinski fakultet Banja luka, Banja luka 2004.
 3. Monchavvar, A, Rosenthal, M,: A Pathophysiological Aproach to the Patient in Shock: 1-16, International Anaesthesiology Clinics, Volume 31, Number 2,1993.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Ćosić V. Urgentna stanja u interoj medicini Naučna knjiga, Beograd, (1987). str. 45-50
 5. Shoemaker, W.: Circulatory mechanismus of shock and their mediators. Critical Care Med. Vol. 15. N8, 787-794, 1987.
 6. Jokic N., Božinovic D., Hadžic Ž.: Reanimacija opekotinskog šoka. Jugoslovenski sastanak plastičnih hirurga,Beograd, 1986.

Šablon:Portalbar