Feničanke (Euripid)

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Feničanke
Napisao:Euripid
ZborFeničanke
LikoviJokasta
Rob
Antigona
Polinik
Eteoklo
Kreont
Tirezija
Menecej
Prvi glasnik
Drugi glasnik
Edip
Nijemokći Tirezijina
stražari
dvorjani
RadnjaIspred kraljevske palače u Tebi

Feničanke (grčki: Φοίνισσαι / Phoinissai) je tragedija koju je znameniti starogrčki dramatičar Euripid napisao prema motivima Eshilove drame Sedmorica protiv Tebe. Naslov se odnosi na grčki zbor, koji se u ovom slučaju odnosi na Feničanke koje su prilikom hodočašća u proročište u Delfima prisiljene ostati u Tebi zbog izbijanja rata.

Drama originalno i duboko obrađuje legendu o Labdakidima. Predmet je potpuna propast Edipove porodice jer je nestankom muške loze (Eteokle i Polinik ubili su jedan drugoga u borbi) prekinut kontinuitet roda. Pesnik menja mit i obrađuje ga na specifičan način. Sinovi su bacili Edipa u tamnicu, odakle on baca prokletstvo na plodove svoga strašnoga braka. Tragedija je zamračena likom toga starca. Sofoklova je Jokasta više Edipova supruga, a Euripidova je pre svega majka koja želi spasiti sinove iako su plod incesta. Eteokle je ohol i opsednut vlašću. Polinik ima pravo, ali pesnik kaže da to nije dovoljno kao opravdanje za oružane akcije. Mržnja između dva brata istaknuta je jakim kontrastima, a u njihovom oštrom dijalogu dominira sofistički element. Živu slikovitost stvara hor tamnoputih Feničanki, koje su se slučajno našle u Tebi, i koje pesnik upoređuje sa zlatnim kipovima.