Batbajan

Izvor: Wikipedia

Batbajan je ime vođe plemena Bugari, koje je sredinom VII veka osnivao rodovski savez, kome su pripadala bugarska plemena na prostoru od severoistočnog oboda Karpata, do reke Dnjepar u današnjoj Ukrajini. Vladar tog saveza od 632. do 665. je bio Kubrat, a Batbajan je na kraju života svog oca Kubrata vladao delom saveza. Vizantijski hroničari beleže da je Batbajanova vojska osvojila Banat od Avara, odakle će napasti vizantijske gradove u Podunavlju oko 660. godine.

Prethodnik:
Kubrat
Vladari Bugarske Nasljednik:
Asparuh