Baltoslavenski jezici

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Balto-slavenski
Geografska
distribucija:
Istočna, južna i Sjeverna Evropa
Genetska
klasifikacija
:
Indoevropski
 Balto-slavenski
Podjele:

Zemlje gdje je službeni jezik:

  istočnoslavenski
  zapadnoslavenski
  južnoslavenski
  baltički

Baltoslavenski jezici čine granu indoevropskih jezika, koja se deli na dvije velike podgrupe: slavenske jezike i baltičke jezike.

Baltoslavenska jezična zajednica postojala je do 1500. - 1300. pne. te se je tada raspala na dvije zasebne zajednice; prabaltička i praslavenska jezična zajednica. Vrijeme njezina trajanja i prostor koji je zauzimala nisu u znanosti precizno utvrđeni. U toj se zajednici začinje niz jezičnih promjena karakterističnih za daljnji razvoj slavenskih jezika. Baltoslavenskoj jezičnoj zajednici pripadali su sljedeći jezici:

Slavenski jezici baltoslavenske jezične zajednice;

Baltički jezici baltoslavenske jezične zajednice;