Al-Baqara

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Al-Baqara
سورة الماعون
KlasifikacijaMedinska
Značenje naziva sure"Krava"
Redni broj u Kur'anu2
Statistike
Broj ajeta u suri286
Broj sedždinema

Al-Baqara ili el-Bekare (Arapski سورة البقرة) u doslovnom prijevodu na srpskohrvatski jezik znači Krava. Sura Al-Baqara je druga po redu i najduže poglavlje (sura) Kur'ana. Sadrži 286 Ajeta, a 282. Ajet je najduži ajet u Kur'anu. 255. Ajet ima poseban naziv i posebnu vrijednost -"Ajetul Kursija" (Arapski آية الكرسي). Ajeti se po objavi dijele na Mekanske i Medinske (Ajeti koji su objavljeni u Meki i Ajeti koji su objavljeni u Medini, i po toj klasifikaciji sura "Bekare" spada u Medinske sure.

Vrijednosti Sure "Bekare"

[uredi | uredi kod]
Stranica Kur'ana iz prvog stoljeća islama (700. god) na kojoj se vidi dio Sure Bekara

U poznatom Hadisu se prenosi da je Muhamed jedne prilike rekao "Ne pravite od svojih kuća groblja, u kuću u kojoj se čita Sura Bekare- ne ulaze Šejtani". Također se prenosi da je Muhamed jedne prilike okupio jednu delegaciju koju je htio poslati na neki važan posao i upitao ih koliko ko od njih zna od Kur'ana napamet. Došavši do jednoga od njih, koji je bio najmlađi, upitao je: "Koliko ti znaš?" On je odgovorio: "Znam to i to, te suru 'El-Bekare'." Muhamed je rekao potvrđujući: "Znaš li suru 'El-Bekare'?", a on je odgovorio "Da." Na to mu je rekao: "Idi! Ti ćeš im biti predvodnik." Jedan od uglednih među njima na to je rekao: "Tako mi Boga, ništa me nije pomelo da naučim suru 'El-Bekare' do strah da ne postupam prema njoj!" Muhamed je rekao: "Naučite Kur'an i izučavajte ga! Ko nauči Kur'an, uči ga i postupa po njemu, sličan je posudi u kojoj se drži miris-punom mirisa koji se širi na sve strane, dok je onaj koji nauči Kur'an i zanemari ga, sličan posudi u kojoj se drži miris-iz koje se miris ne osjeća." U Sahih Buhari zbirci Hadisa se prenosi da je jedan čovjek došao kod Muhameda i rekao mu o čudnom događaju koji mu se desio dok je jedne noći putovao kroz pustinju. Naime, ispričao je kako se, dok je naglas čitao suru Bekare, njegov konj uznemirio, kad god bi on prestao čitati i konj bi se smirio. Zatim je pogledao u nebo i iznad sebe vidio "oblak sa lampama" koji se približavao. Međutim on je prestao čitati bojeći se da konj ne udari njegovog sina koji je bio u blizini. Kada je to ispričao Muhamedu, on je rekao: "Uči, sine Hudejrov" [1] "A znaš li šta je to bilo?" "Ne" - odgovori čovjek. "To su bili Meleki (Anđeli), koji su se bili približili da čuju tvoj glas. Da si nastavio učiti, i ljudi bi ih vidjeli, jer se od njih ne bi sakrili!".

Neki tradicionalni islamski učenjaci kažu da ova sura sadrži "hiljadu obavjesti, hiljadu naredbi i hiljadu zabrana" [2]

Sadržaj

[uredi | uredi kod]

Elif-Lam-Mim

[uredi | uredi kod]

Početak sure El-Bekara, počinje sa tri slova arapskog jezika, međusobno povezana: المِِ. Različita su mišljenja Islamskih učenjaka u vezi značenja ovog ajeta. Ibn Kesir u svome tefsiru navodi 5 mišljenja od kojih navodi kao najjače da su to takozvani "Mutešabih" ajeti[3]. A poznati moderni mufessir Sejid Kutb u svome djelu "U okrilju Kur'ana" kaže da je u tim ajetima Allah otkrio srž građe Kur'ana, kao što atom tvori materiju, tako i spomenuta slova tvore Kur'an, nadalje kaže da je samim time ovaj ajet "Mudžiza" (čudo) Kur'ana.

Tematski prikaz

[uredi | uredi kod]

Prva tematska cjelina u Suri Bekare se bavi stvaranjem prvog čovjeka Adema (Adama), njegovog izgnanstva iz Raja i poruke vezane za taj događaj. U velikom dijelu Sure slijedi direktno obraćanje Allaha Jevrejima i opisivanje događaja sa Mojsijem, zavjeta koji im je dat, itd. zatim obraćanje ljudima u cjelini, opisivanje kazne na Sudnjemu danu, opisivanje Raja koji slijedi pravednim, zatim zabrane, preporuke i naredbe muslimanima. Sura Bekare (Krava) je zapravo dobila taj nadimak radi opisivanje jednog događaja sa Božijim Poslanikom Musaom i Jevrejima u kome se kaže:

 • 67.A kada je Musa rekao narodu svome: “Allah vam naređuje da zakoljete kravu”, – oni upitaše: “Zbijaš li ti to s nama šalu?” – “Ne dao mi Allah da budem neznalica!” – reče on.
 • 68.“Zamoli Gospodara svoga, u naše ime”, – rekoše – “da nam objasni kojih godina ona treba biti.” – “On kaže” – odgovori on – “da ta krava ne smije biti ni stara ni mlada, nego između toga, srednje dobi, pa izvršite to što se od vas traži!”
 • 69.“Zamoli Gospodara svoga, u naše ime”, – rekoše – “da nam objasni kakve boje treba biti.” – “On poručuje” – odgovori on – “da ta krava treba biti jarkorumene boje, da se svidi onima koji je vide.”
 • 70.“Zamoli Gospodara svoga, u naše ime,” – rekoše – “da nam objasni kakva još treba biti jer, nama krave izgledaju slične, a mi ćemo nju, ako Allah htjedne, sigurno pronaći.”
 • 71.“On poručuje” – reče on – “da ta krava ne smije biti istrošena oranjem zemlje i natapanjem usjeva; treba biti bez mahane i bez ikakva biljega.” – “E sad si je opisao kako treba!” – rekoše, pa je zaklaše, i jedva to učiniše.
 • 72.I kada ste jednog čovjeka ubili, pa se oko njega prepirati počeli – Allah je dao da iziđe na vidjelo ono što ste bili sakrili -
 • 73.Mi smo rekli: “Udarite ga jednim njezinim dijelom!” – i eto tako Allah vraća mrtve u život i pruža vam dokaze Svoje da biste shvatili (Kur'an)

"Ajet Božijeg Prijestola" (Ajetul-Kursijj)

[uredi | uredi kod]

Zasigurno jedna od najpoznatijih ajeta je آية الكرسي (Ajetul Kursi) ili ajet Prijestola ("Kursijj" الكرسي je termin koji označava "Božiji Prijesto" u Kur'anu). Prijevod značenja:

 • Allah je, nema boga osim Njega, Živi i Vječni! Održavatelj! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati bez Njegovog dopuštenja?! On zna šta je bilo prije i šta će biti poslije njih i oni ne mogu obuhvatiti od Njegovoga znanja osim koliko On želi! Njegov Prijesto obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu nije teško održavati ih! On je Svevišnji i Veličanstveni!"

U Hadisu se prenosi da je Muhamed jedne prilike upitao jednog ashaba: "Koji je najvažniji ajet u Allahovoj Knjizi?", a on je rekao: "Bog i Njegov Poslanik to najbolje znaju", Poslanik je pitanje ponovio nekoliko puta nakon čega je ashab rekao: "Ajetul- Kursija" nakon čega mu je Muhamed rekao: "čestitam na znanju, Ebu-Munzire[4]! Tako mi Onoga u čijoj ruci je moj život, on (Ajetul Kursija) ima jezik i usne koje veličaju Vladara kod Prijestolja (Arša)!"

Izvori

[uredi | uredi kod]
 1. Nadimak tog čovjeka
 2. Tefsir ibn Kesira
 3. "On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina Knjige, a drugi su manje jasni (Mutešabih). Oni čija su srca pokvarena - željni smutnje i svog tumačenja - slijede one što su manje jasni. A tumačenje njihovo zna samo Allah. Oni koji su dobro u nauku upućeni govore: "Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara našeg!" - A samo razumom obdareni shvaćaju". (Kur'an, Ali Imran.7)
 4. Ashab Ubej ibn Kab

Literatura

[uredi | uredi kod]
 • Tefsir ibn Kesira
 • "U okrilju Kur'ana" Sejid Kutb
 • "Uvod u tefsirsku i hadisku nauku" Mehmed Handžić
 • "Uvod u Tefsir" Dr. Safet Halilović

Vanjske veze

[uredi | uredi kod]
Wikicitat
Wikicitat
Wikicitat: Kur'an
Prethodna sura:
◄ El-Fatiha
Kur'an Slijedeća sura:
Al-i-Imran ►
Sura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi