99 Allahovih imena

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

99 Božijih imena (Arapski أسماء الله الحسنى su, po vjerovanju muslimana, imena i svojstva koja je Allah objavio ljudima preko Meleka Džibrila posljednjem Božijem poslaniku Muhamedu.

Izvori Imena

[uredi | uredi kod]

"Bog ima devedeset i devet imena, jedno manje od stotine. Onaj ko ih nabroji ući će u Dženet (Raj); On je posebno Onaj (witr) koji voli da se nabrajaju njegova imena jedno po jedno." (Buharija, tom 8, B.12, R.12, Hadis kojeg prenosi Ebu Hurejre).

Postoji jedan hadis (ispričan od Tirmizija) koji spominje 99 imena, ali islamska ulema ne pripisuje taj hadis Poslaniku, već stanovitim prenositeljima hadisa. Ne postoji jedna od muslimana jednodušno prihvaćena lista Allahovih (Božjih) imena, jer su ta imena izdvojena iz različitih odlomaka Kur'ana i hadisa.

U jednom Hadisu se spominje molitva Muhameda u kojoj se između ostaloga kaže:

  • "Molim Te svim Tvojim imenima, kojima Si Se nazvao, ili objavio u Svojoj Knjizi, ili podučio imenima nekog od Svojih robova, ili ga ostavio tajnim i skrivenim od Svojih robova..."

po čemu Islamski učenjaci zaključuju da postoji više od 99 imena, ali je "samo" 99 objavljeno ljudima. Slijedi lista Imena sa transkripcijom i prijevodom sa arapskog jezika od H. Mehmeda Handžića, objavljene prvi puta u "Zbirci izabranih dova", printane 1944. godine u Zagrebu.

Božija imena

[uredi | uredi kod]
99 Allahovih imena (Esmaul Husna) أسْماءُ الله الحُسْنَى
Broj Srpskohrvatski Transkripcija Arapski
1 Allah Allah هُو الله الذّي لا إلَه إلاّ هُو
2 Blagi Er-Rahmān الرّحمان
3 Milostivi 'Er-Rahīm الرّحيم
4 Vladar El-Melik المَلِك
5 Sveti El-Kuddūs القُدّوس
6 Od mana čisti El-Salām السّلام
7 Koji potvrđuje obećanje i daje sigurnost El-Mumin المُؤمن
8 Koji sve pazi i prati El-Muhejmin المُهَيْمِن
9 Snažni El-Azīz العزيز
10 Silni El-Džebār الجبّار
11 Uzvišeni El-Mutekebir المُتَكَبِّر
12 Stvoritelj El-Halik الخالق
13 Koji divno stvara El-Bāri' البارئ
14 Koji likove daje El-Musavir المُصَوِّر
15 Koji mnogo prašta El-Gafār الغفّار
16 Koji savladava El-Kahhār القهّار
17 Koji mnogo poklanja El-Vehāb الوهّاب
18 Koji obilno nafaku daje Er-Rezzāk الرزّاق
19 Koji rješava i otvara El-Fettāh الفتّاح
20 Sveznajući El-Alīm العليم
21 Koji steže El-Kābid القابض
22 Koji pruža El-Basīt الباسط
23 Koji spušta El-Hāfid الخافض
24 Koji diže Er-Rāfia الرّافع
25 Koji uzdiže El-Muiz المُعِزّ
26 Koji ponižava El-Muzil المُذِلّ
27 Koji čuje Es-Semīa السّميع
28 Koji vidi El-Besīr البصير
29 Sudac El-Hakim الحكم
30 Pravedan El-Adl العدل
31 Dobri El-Latīf اللطيف
32 O svemu obavješten El-Habīr الخبير
33 Blagi El-Halīm الحليم
34 Veliki El-Azīm العظيم
35 Koji prašta El-Gafūr الغفور
36 Koji je zahvalan El-Šakūr الشّكور
37 Visoki El-Alīj العليّ
38 Veliki El-Kebīr الكبير
39 Branitelj El-Hafīz الحفيظ
40 Koji pazi i izdržava El-Mukīt المُقيت
41 Koji obračun vodi El-Hasīb الحسيب
42 Veličanstveni El-Dželīl الجليل
43 Plemeniti El-Kerīm الكريم
44 Koji prati na svaku kretnju El-Rekīb الرقيب
45 Koji molbe prima El-Mudžīb المجيب
46 Koji Milošću i Znanjem sve zauzima El-Vesia الواسع
47 Mudri El-Hakīm الحكيم
48 Koji voli El-Vedūd الودود
49 Slavljeni El-Medžīd المجيد
50 Koji proživljava El-Bais الباعث
51 Koji je svemu svjedok El-Šehīd الشّهيد
52 Vrhovna Istina El-Hak الحقّ
53 Koji se stara i brine El-Vekīl الوكيل
54 Jaki El-Kavij القوي
55 Čvrsti El-Metīn المتين
56 Zaštitnik El-Velīj الوليّ
57 Hvaljeni El-Hamīd الحميد
58 Koji i sitnice obuhvata i broj im zna El-Muhsīj المُحصي
59 Koji iz početka stvara El-Mubdij' المُبدئ
60 Koji poslije smrti u život vraća El-Muīd المُعيد
61 Koji život daje El-Muhīj المُحيي
62 Koji smrt daje El-Mumīt المُميت
63 Živi El-Haj الحيّ
64 Koji sve održava El-Kajjūm القيّوم
65 Imućni El-Vādžid الواجد
66 Slavni El-Mādžid الماجد
67 Jedini El-Vāhid الواحد
68 Kome se svako obraća Es-Samed الصّمد
69 Moćni El-Kādir القادر
70 Koji sve može El-Muktedir المُقتدر
71 Koji unapređuje El-Mukadim المُقدِّم
72 Koji zapostavlja El-Muahir المُؤخّر
73 Prvi El-Evel الأوّل
74 Posljednji El-Āhir الآخر
75 Jasni Ez-Zāhir الظّاهر
76 Skriveni El-Bātin الباطن
77 Upravatelj El-Velīj الوالي
78 Preuzvišeni El-Muteālī المُتعالي
79 Dobročinitelj El-Ber البرّ
80 Koji pokajanje mnogo prima El-Tevāb التّوّاب
81 Osvetnik El-Muntekim المُنْتَقِم
82 Koji prašta El-Afvu ّالعفُو
83 Samilosni El-Reūf الرّؤف
84 Vlasnik svake vlasti i carstva Mālikul-Mulk مالك المُلك
85 Kome pripada veličanstvo i čast Zul Dželali vel Ikram ذو الجلال والإكرام
86 Koji pravdu dijeli El-Muksit المُقسط
87 Koji sakuplja El-Džamia الجامع
88 Bogati El-Ganīj الغنيّ
89 Koji bogatstvo daje El-Mugnīj المُغْني
90 Koji bogatstva lišava El-Mani المانع
91 Koji stvara štetu El-Dār الضّار
92 Koji daje korist El-Nāfia النّافع
93 Svjetlost El-Nūr النّور
94 Koji upućuje na pravi put El-Hādī الهادي
95 Besprimjerni Tvorac iz ništa El-Bedia' البديع
96 Vječni El-Bākī الباقي
97 Nasljednik El-Vāris الوارث
98 Koji upućuje na potrebe i koristi El-Rāšid الرّشيد
99 Strpljivi, koji ne žuri sa kaznom El-Sabūr الصّبور

Najveće Božije Ime

[uredi | uredi kod]

U jednom Hadisu se spominje da je Bog spustio među ljude svoje najveće ime (Ismul Eazam), i da, ko Ga sa tim imenom zamoli nešto, On će to uslišati. Poslanik nije precizirao koje je to ime, ali se ono nalazi među 99 navedenih imena. Neki Islamski učenjaci navode da je to upravo ime "Allah".

Povezano

[uredi | uredi kod]

Izvori

[uredi | uredi kod]