Wikipedija:Pravila zabrane

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Zabrana je formalna radnja kojim administratori i birokrati zabranjuju određenom korisniku uređivanje određenih stranica Wikipedije ili pak vršenje određenog tipa izmjena sadržaja. Zabrana je blaža mjera u odnosu na blokiranje jer se korisniku u tehničkom smislu ne onemogućava rad na projektu, već se radi o tome da se korisnicima izriče formalna, usmena zabrana; korisnici pod zabranom i dalje imaju tehničku mogućnost uređivanja Wikipedije, čak i onog sadržaja koji im je zabranjen, ali to ne smiju činiti zbog kršenja pravila. Zabrana se izriče u onim situacijama kada je moguće postići cilj (zaštita projekta ili korisnika od opstruirajućih izmjena te sprječavanje sukoba) bez izricanja strožih mjera.

Predlaganje, trajanje i izricanje zabrane

[uredi | uredi kod]

S obzirom na činjenicu da se zabrane zapravo odnose na istu kategoriju kršenja pravila kao i blokiranje, ali u tom kontekstu predstavljaju blažu mjeru, na sve aspekte predlaganja, trajanja i izricanja zabrane supsidijarno se primjenjuju ista pravila i upute za administratore kao u slučaju blokiranja te se korisnici koji predlažu zabranu, odnosno administratori koji ju izriču upućuju na navedena pravila i upute. Razlika između kriterija za izricanje zabrane u odnosu na blokiranje leži u činjenici da se zabrana izriče onda kada je zaštitnu svrhu moguće postići i blažom mjerom, odnosno u slučaju blažih kršenja pravila, dok je blokada mjera koja se izriče onda kada blaže mjere ne bi imale svrhu ili se radi o težim kršenjima pravila i smjernica.

Zabrana se može izreći prije izricanja blokade, uz blokadu te nakon izricanja blokade.

Vrste zabrane i njihova primjena

[uredi | uredi kod]

Postoje četiri vrste zabrana na srpskohrvatskoj Wikipediji, a one su:

Zabrana uređivanja članaka

[uredi | uredi kod]

Zabrana uređivanja članaka može se odnositi na jedan ili više članaka, koji mogu biti individualno pobrojani ili grupirani po kategorijama, ali i na neki drugi način. Ova se zabrana izriče onim korisnicima koji su demonstrirali upornost u kršenju pravila i smjernica Wikipedije samo na određenom članku ili člancima. Ostatak doprinosa korisnika je uredan, tako da nema potrebe za strožim mjerama ili širom primjenom blažih mjera, već se zaštitno-preventivna svrha može postići i ovom zabranom. Broj članaka koji može biti obuhvaćen ovom mjerom nije u pravilu ograničen, ali ako isti postane toliko velik, potrebno je razmotriti drugu vrstu zabrane ili, čak, primjenu strožih mjera. Zabrana uređivanja članaka u pravilu se ne odnosi na stranice za razgovor istih članaka, osim ako nije drugačije specificirano.

Zabrana uređivanja članaka vezanih za određenu temu

[uredi | uredi kod]

Zabrana uređivanja određene teme (engl. topic ban) predstavlja zabranu koja se ne odnosi samo na skupinu članaka kao takvu, već na sve članke koji su na ovaj ili onaj način povezani uz određenu temu; tema može biti određena apstraktno (navođenje teme kao takve, bez specificiranja konkretnih članaka) ili konkretno (primjerice, svi članci koji tematsku potpadaju pod neku kategoriju). Tematska zabrana izriče se onda kada su korisnikovi doprinosi generalno uredni, ali se pokazuju problematičnima kada su u pitanju članci koji su tematski povezani (najčešće su to generalno kontroverzne lokalne teme i sl.); tada se, kako bi se korisniku i dalje omogućilo da kvalitetno doprinosi projektu, može izreći tematska zabrana s ciljem zaštite projekta od disruptivnog ponašanja. Zabrana se može odnositi na više tema, ali ako je broj istih značajan, potrebno je razmotriti primjenu strožih mjera. Zabrana uređivanja teme u pravilu se ne odnosi na stranice za razgovor članaka koji potpadaju u tu temu, osim ako nije drugačije specificirano.

Zabrana uređivanja imenskog prostora

[uredi | uredi kod]

Zabrana uređivanja imenskog prostora odnosi se na određeni imenski prostor (glavni, Razgovor, Korisnik, itd.). Ova zabrana izricat će se onda kada korisnik ima disruptivne doprinose samo na određenim tipovima stranica, dok su ostali doprinosi kao takvi uredni. Zabrana se može odnositi na jedan ili više imenskih prostora, ali u slučaju većeg broja potrebno je razmotriti primjenu strože mjere.

Zabrana interakcije

[uredi | uredi kod]
Prečica:
WP:IBAN

Zabrana interakcije izriče se korisniku koji načelno nema problematične doprinose, ali je njegova komunikacija s nekim drugim korisnikom problematična iz bilo kojih razloga (npr. kada god isti korisnici sudjeluju u raspravi, dolazi do svađe, ili kada god uređuju isti članak, dolazi do uređivačkog rata). Ova zabrana uvijek se izriče korisniku u odnosu na drugog korisnika, čime se zapravo ne remeti rad ni jednog ni drugog korisnika, već se samo sprečava njihova međusobna interakcija. Zabrana interakcije može uključivati zabranu pisanja na stranici za razgovor dotičnog korisnika, zabranu "pinganja" dotičnog korisnika, zabranu spominjanja dotičnog korisnika bilo gdje na Wikipediji, zabranu istovremenog uređivanja određenog sadržaja, zabranu revertanja izmjena dotičnog korisnika, zabranu sudjelovanja u glasovanjima koja uključuju dotičnog korisnika, zabranu zahvaljivanja dotičnom korisniku, ali i druge mjere koje administratori i birokrati smatraju prikladnima u danoj situaciji. Opseg primjene ove zabrane mora biti jasno definiran prilikom njezina izricanja. U pravilu, ova se zabrana može odnositi na potencijalno neograničen broj korisnika, ali ukoliko je broj značajan, potrebno je razmotriti primjenu strožih mjera.

Izuzeci od zabrane

[uredi | uredi kod]

Postoji nekoliko situacija kada je korisniku pod zabranom dozvoljeno prekršiti zabranu, ako se na taj način ostvaruje pozitivan učinak za projekt. To su:

  1. Vraćanje očiglednih vandalizama ili drugih drugih disruptivnih izmjena, pri čemu je važno da se radi o očiglednim situacijama u kojima nijedna razumna osoba ne bi mogla posumnjati u disruptivnost vraćenih izmjena;
  2. Sudjelovanje u raspravama koje je legitimno i nužno radi ostvarivanja korisničkih prava koja nisu obuhvaćena zabranom.

Sprječavanje zlouporabe i ukidanje zabrane

[uredi | uredi kod]

Na ove se aspekte zabrane supsidijarno primjenjuju, uz nužne prilagodbe, istovjetne norme koje se odnose na blokiranje.