Wikipedia:Igralište

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Adžine njive (Brajkovo 2) su arheološki lokalitet otkriven 2021, prilikom radova na na trasi budućeg autoputa Loznica – Ruma. Lokalitet se nalazi u ataru sela Klenak, opština Ruma, Srbija.[1]


Iskopavanja na lokalitetu Adžine Njive Brajkovo 2 se obavljaju u sklopu zaštitnih arheoloških radova Arheološka iskopavanja su do sada pružila fascinantne i u pojedinim slučajevima jedinstvene nalaze. Sa istraženih neverovatnih 56.000 kvadratnih metara, ovaj projekat predstavlja jedna od najvećih iskopavanja u istoriji srpske arheologije.

Pod vođstvom Arheološkog Instituta i rukovodilaca dr Dragana Milanovića i dr Miroslava Kočića, Adžine Njive su lokalitet gde se primeljuju najsavremenije metode arheološkog istraživanja: od neinvazivnih metoda snimanja koje je Arheološki Institut godinama razvijao na lokalitetu Viminacijum, preko najmodernijih tehnologija upotrebe 3D skeniranja dronovima, fotogrametrijskom dokumentacijom, i digitalnom bazom podataka, čime sve iskopano ostaje sačuvano i dostupno za buduća istraživanja.

Radovi na izgradnji auto-puta Ruma‒Šabac iznedrili su dosad nepoznate tragove istorije. Po njima se vidi da je na području Srema ljudska civilizacija prisutna više od osam hiljada godina. Tako je lokalitet „Adžine njive ‒ Brajkovo 2”, u ataru selu Klenak, postao veoma važno arheološko nalazište u Srbiji. Istražuje se površina od 56 hiljada kvadratnih metara.

Ova arheološka otkrića podstakla su saradnju „Koridora Srbije”, Arheološkog instituta iz Beograda, kompanije „Azvirt” Srbija, Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Sremske Mitrovice i Zavičajnog muzeja Ruma na istraživanju otkrivenog arheološkog staništa.

otkrivenih zahvaljujući najsavremenijim metodama arheoloških istraživanja: od snimanja do tehnologije upotrebe 3D skeniranja dronovima.

Nalazi[uredi kôd]

Na samom lokalitetu su potvrđeni nalazi iz bezmalo svih epoha ljudskog života na našem prostoru. Istražene su celine iz mlađeg kamenog doba, bakarnog i gvozdenog doba, keltske i rimske civilizacije, slovenskih plemena, srednjevekovnih država, sve do današnjih dana.

Starčevačka kultura[uredi kôd]

Plodna ravnica u ataru Klenka vekovima je čuvala dokaze da je Srem pre osam milenijuma bio kolevka pčelarstva. Među najatraktivnijim iskopinama na ovom lokalitetu jesu i delovi košnica, korišćenih u životu starčevačke kulture (6300-5350. godina p.n.e). Ispod plodnih oranica u ataru Klenka, pronađeni su delovi košnica koje pripadaju starčevačkoj kulturi. To govori da je Srem pre 8.000 godina bio kolevka pčelarstva.Prema rečima dr Miroslava Kočića sa Arheološkog instituta, "Ovo nam ukazuje da su već tada počeli da pripitomljavaju pčele."

Vinčanska kultura[uredi kôd]

Za samo osam proteklih meseci došlo se do jedinstvenih otkrića: iskopani su različiti lični predmeti, grobnice, ostaci kuća iz doba vinčanske kulture... Iskopavanja su pokazala da se na ovom mestu, hiljadama godina pre naše kulture, korišćene peći sa rešetkama za pečenje; a vidno je i da su Vinčani imali i dara za umetnost, o čemu svedoče u kućama pronađene figurice ukrašene mineralnim pigmentima i lampe izrađene u obliku ljudskih figura. Vinčani nisu živeli u mirnom vremenu, kako se to do sada verovalo ‒ ističe dr Dragan Milanović sa Arheološkog instituta u Beogradu. ‒ Na to ukazuju ostaci kuća opasanih širokim bedemima. To upućuje na život u turbulentnom dobu. Ono što ovaj lokalitet čini izuzetno značajnim su upravo i fizički ostaci ljudi – 5 neolitskih sahrana vinčanske kulture koji su otkriveni na lokalitetu. Adžine Njive postaju treći lokalitet sa najvećom misterijom srpske arheologije – VINČANSKIM NEKROPOLAMA.

Eneolit[uredi kôd]

Istraženo područje plodne savske terase, kao kuriozitet, iznedrilo je i odsečene ljudske glave iz bakarnog doba, ritualno pohranjene na ovom mestu.

Rimski period[uredi kôd]

Iz rimskog perioda se izdvaja ceo potvrđeni ekonomski kompleks za preradu i utovar žita, koji je nažalost uhvaćen samo u temeljnim zonama, gde su zub vremena i aktivnost svih ljudi koji su nastavili da žive i privređuju na tom prostoru izbrisala bilo kakve nadzemne ostatke kompleksa.

Doba Kelta[uredi kôd]

zatim nalazi keltske kulture i jedinstvene peći za keramiku.


Od početka projekta istraženo je gotovo pet hektara dosad nepoznatog arheološkog lokaliteta. Pored ostalog, ovde su pronađeni dokazi pet neolitskih sahrana vinčanske kulture, pa se „Adžine njive” svrstavaju u treći lokalitet koji poseduje najveću misteriju domaće arheologije ‒ vinčanske nekropole.

U neposrednoj blizini ovog lokaliteta, „na istoj gredi”, kako arheolozi kažu, pet kilometara dalje, u selu Hrtkovci, odavno je prisutno nalazište „Gomolava”, jedno od najpoznatijih praistorijskih lokaliteta u Evropi.

Ta neolitska varošica, sa uređenim ulicama, čiji je samo deo otkriven iskopavanjem, prestala je da postoji pre 2000 godina. Dakle, njen život završen je pre uzdizanja piramida u Gizi.

Tu su još i nalazi keltske kulture, dok se iz rimskog perioda izdvaja deo ekonomskog kompleksa za preradu žita, nažalost, uhvaćen samo u temeljnim zonama, bez nadzemnih ostataka.

Tri olovne ikone podunavskog konjanika, nađene u primarnim kontekstima na ovom lokalitetu, čine još jedan fenomen „Adžine njive”. Tu su i nalazi antičkog novca, oružja i oruđa iz ovog vremena, predmeta iz različitih vremenskih epoha, a

„Adžine njive ‒ Brajkovo 2”, zahvaljujući dosadašnjim nalazima, zasigurno će postati okosnica kulturno-turističke ponude Srema.

‒ Ovo je jedno od najvećih istraživanja srpske arhologije jer se radi o prikazu gotovo svih epoha ljudskog postojanja ‒ kaže predsednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić. ‒ Najveći deo pronađenih artefakata biće uskladišten u Zavičajnom muzeju u Rumi i činiće deo nove stalne postavke, a lokalna samouprava izdvojiće sredstva za njihovu konzervaciju, kako bi nasleđe prošlosti učinili dostupnim i stučnjacima i ljudima iz zemlje i sveta.

Opština Ruma je jedino područje u Srbiji koje na svojoj teritoriji ima tri arheološka lokaliteta od izuzetnog značaja ‒ „Gomolavu” u Hrtkovcima, „Basijanu” u Donjim Petrovcima i odnedavno „Adžine njive ‒ Brajkovo 2”, u ataru sela Klenak. 


[1]Reference[uredi kôd]

[[Kategorija:Arheološka nalazišta u Srbiji] [[Kategorija:Vinčanska kultura] [[Kategorija:Starčevačka kultura]