Vlažna livada

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Prolećni vegetacijski aspekt vlažne livade

Vlažna livada je vlažno ili poluvlažno stanište, na kome dominira travna vegetacija. Tokom većeg dela godine ovo stanište je zasićeno vodom, bilo usled visokog nivoa podzemnih voda, loše drenaže zemljišta, ili velike količine padavina.

Vlažna staništa
MočvaraTresavaBaraLokvaRitMrtvajaPlavna livadaPlavna šuma
Tršćaci i ševariVlažna livadaHigrofilna šuma (lug)
Zaslanjeno vlažno staništeVlažni unutarkontinentalni klif
Antropogena staništa: Veštačka akumulacijaKopovi peska i glineRibnjaciSolane