Ugljikovodici

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Metan - predstavnik alkana
Eten - predstavnik alkena
Etin - predstavnik alkina
Benzen - predstavnik arena

Ugljikovodici su organski kemijski spojevi ugljika i vodika. Sastoje se od "kostura" atoma ugljika na koje su vezani atomi vodika (i nekih drugih elemenata.

Podjela

[uredi | uredi kod]

Glavna podjela ugljikovodika je prema obliku ugljikovog "kostura". Dalje se dijele uglavnom po zasićenosti.

 • aciklički (alifatski) - atomi ugljika čine lančaste molekule.
  • zasićeni - alkani - atomi ugljika su vezani samo jednostrukom kovalentnom vezom.
  • nezasićeni
   • alkeni - osim jednostruke, između atoma ugljika postoji i dvostruka kovalentna veza.
   • alkini - osim jednostruke, između atoma ugljika postoji i trostruka kovalentna veza.
 • ciklički - atomi ugljika čine prstenaste molekule.
  • karbociklički - prsten je građen samo od atoma ugljika.
   • zasićeni - cikloalkani - atomi ugljika su vezani samo jednostrukom kovalentnom vezom.
   • nezasićeni - cikloalkeni - osim jednostruke, između atoma ugljika postoji i dvostruka kovalentna veza.
   • aromatski - areni - u prstenu su jednostruka i dvostruka kovalentna veza poredane naizmjenično.
  • heterociklički - u prstenu postoje i drugi atomi (koji se nazivaju heteroatomima) osim atoma ugljika (npr. atom kisika, dušika, sumpora...).

Aromatski ugljikovodici

[uredi | uredi kod]

Naziv dolazi od grčkog aroma (miris). U 19.st. Kekule otkriva strukturu benzena. Molekulska formula benzena je C6H6, a izvori su katran kamenog ugljena, nafta.

    C
    |
    C
    / \
  H-C  C-H
   |  |
  H-C  C-H
    \ /
    C
    |
    C

Poznatiji aromatski ugljikovodici: antracen i naftalen.

Reakcije ugljikovodika

[uredi | uredi kod]
 • Supstitucija - reakcije supstitucije ili zamjene su reakcije zasićenih i aromatskih ugljikovodika pri čemu se atom vodika iz molekule zamjenjuje atomom drugog elementa ili drugom skupinom, pri veoma jakoj svjetlosti.

Reakcija supstitucije smjese klora i metana

reakcija supstitucije smjese klora i metana
 • Adicija (lat. additio - dodavanje, pribrajanje). U matematici znači pribrajanje. U organskoj kemiji, vezivanje vodikovih atoma, atoma drugih elemenata ili radikala, te odvajanje na dvostruke ili trostruke veze nezasićenih organskih spojeva.

reakcija adicije klora na eten

Vanjske veze

[uredi | uredi kod]