Talasna dužina

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Talasna dužina transverzalnog talasa u sinus-formi

Talasna dužina, simbol λ (grčki: lambda), je najmanja udaljenost dviju tačaka iste faze pokreta jednog talasa. Pri tome dvije tačke su u fazi kada se na isti način u vremenskom razmaku pokrivaju i njihova amplituda ima isti smjer pokreta. Kod vodenih talasa, talasna dužina odgovara razmaku između dva brijega ili dviju dolina. Talasna dužina je prostorno analogna periodnoj dužini.

Zato vrijedi:

\lambda=\frac{c}{f}

pri čemu je c brzina prostiranja ili brzina faze i f frekvencija talasa. Brzina prostiranja ima veliku važnost u uslovnosti talasne dužine i frekvencije.

Tipične veličine[uredi - уреди | uredi izvor]


Vrijednost Simbol Povezanost
Amplituda \mathbf A_0
\mathbf A_0\perp\mathbf k Transverzalni talas
\mathbf A_0\|\mathbf k Longitudinalni talas
Talasni vektor \vec{k} Pravac prostiranja
Talasni broj \mathbf k k=|\vec{k}|
Talasna dužina \mathbf\lambda \mathbf\lambda= 2\mathbf\pi/\mathbf k
Kružna frekvencija \mathbf\omega \mathbf\omega\left(\mathbf k\right) Disperziona relacija
Frekvencija f ili \nu f=\nu=\mathbf\omega/2\mathbf\pi
Fazna brzina c c=\mathbf\omega/k=\mathbf\lambda f=\mathbf\lambda \nu
Brzina grupe v_{\rm G} v_{\rm G} = d\mathbf\omega/d\mathbf k
Faza \varphi \varphi=\mathbf k\cdot \mathbf r-\omega t

Talasna dužina vidljivog svetla[uredi - уреди | uredi izvor]

Ljudsko oko reaguje na svetlost talasne dužina između 711 nm (crvena boja) i 389 nm (ljubičasta boja). Pčele vide na primjer i ultraljubičasto zračenje kraćih talasnih dužina, ali ne mogu videti crveno svetlo.

Talasna dužina elektromagnetnih talasa u nevakuumskim medijima[uredi - уреди | uredi izvor]

Brzina svjetlosti je u većini medija niža nego u vakuumu,što znači da ista frekvencija odgovara kraćoj talasnoj dužini u nekom mediju u odnosu na vakuum:


\lambda^\prime = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\mu_{\rm r} \varepsilon_{\rm r}}} = \frac{c}{f} \frac{1}{\sqrt{\mu_{\rm r} \varepsilon_{\rm r}}}

kada svjetlosni ili neki drugi elektromagnetni talasi prelaze iz jednog medija u drugi za koje je indeks prelamanja poznat, njihova talasna dužina se smanji ovisno o indeksu prelamanja ali se frekvencija ne mijenja.

Talasna dužina u tijelima \lambda^\prime iznosi \lambda^\prime = \frac{\lambda_0}{n} pri čemu je \lambda_0 talasna dužina u vakuumu.

Talasne dužine elektromagnetnih talasa se uzimaju kao dužine u vakuumu bez posebne oznake.

Vanjski linkovi[uredi - уреди | uredi izvor]