Sunčev ciklus

Izvor: Wikipedia
30 godina sunčeve aktivnosti
Volfov broj od 1750.

Solarni ciklus (Švabeov solarni ciklus, Švabe-Volfov ciklus ili ciklus sunčevih pega) je jedanaestogodišnji ciklus sunčeve aktivnosti. Otkrio ga je nemački astronom Gustav Švab. Od 1849. taj solarni ciklus se meri Volfovim brojem, koji se zasniva na broju sunčevih pega. Ciklus je povezan i sa obrtanjem sunčevog magnetnog polariteta. Solarni ciklus nije striktno 11 godina, nego ponekad može biti i 9 godina, a može doći i do 14 godina. Postoje i drugi mogući ciklusi.

Vreme najveće aktivnosti poznato je kao solarni maksimum i karakterizovano je mnogo većim brojem sunčevih pega, nego što je to uobičajeno. Vremena najmanje aktivnosti nazivaju se solarni minimumi. Sunčev maksimum je bio 2001., a 2007 Sunce se nalazi na minimumu solarnog ciklusa.

Solarna konstanta, koja predstavlja snagu sunčeva zračenja po površinu varirala je oko 0,1 % od svoje prosečne vrednosti tokom poslednja dva solarna ciklusa.

Sunce Sunce
Unutrašnja struktura: JezgroRadijativna zonaTahoklinKonvektivna zonaFotosfera
Spoljašnja struktura: Atmosfera (Hromosfera · Tranziciona zona · Korona) • Sunčev vetarHeliosferaTerminacioni šokHeliopauzaMagnetno polje
Pojave na Suncu: Sunčeve pegeFakuleGranuleSupergranuleSpikuleSunčeve bakljeErupcijeProtuberanceKoronalni lukoviKoronalne eksplozijeKoronalne rupe
Pojave vezane za Sunce: Sunčeva aktivnost (Sunčev ciklus) • Sunčevo zračenjeSunčev dinamoRotacijaPomračenjaHelioseizmologijaProblem Sunčevih neutrinaStandardni model Sunca
Astronomija