Spisak hunskih vladara

Izvor: Wikipedia

Ovo je nepotpuna lista vladara Huna, ali nju je skoro nemoguće upotpuniti usled nedostataka sačuvanih dokumenta ili lista koje su ostavili Rimljani ili Kinezi koji su jedini pored Grka u to vreme vodili neku trajniju korespodenciju i beleške. Huni su koristili rovaško pismo za korespodenciju ali je ono bilo pisano ili na drvetu ili na podlozi koja se nije mogla sačuvati duži vremenski period, pa su zapisi i nestajali vremenom. Takođe i nomadski način života Huna je tome doprineo, nosili su sa sobom samo najneophodnije. Godine vladanja pojedinih vladara se preklapaju, ali to je i normalno, pošto su Huni bili podeljeni na bar nekoliko većih plemena ili klanova pod vlašću sopstvenih poglavara. Huni uglavnom nisu imali u pravom smislu reči veću kraljevinu ili carstvo sem u retkim slučajevima kada bi najjače pleme uspelo da potčini ostale. Pored toga, logično, poznata su nam imena onih hunskih vladara koji su živeli na granicama Rimskog carstva i sa kojima su Rimljani (Vizantinci) ratovali ili sklapali različite sporazume.

Kraj 1. veka n. e. Kama Tarkan
oko 370. Vund
oko 375. Balamber
oko 378. - 390. Alipbi
oko 390. - oko 411. Uldin (Kan zapadnih Huna)
 ? - 412. Donat (Kan Huna sa istočnih krajeva Crnog mora.)
oko 411. Šaraton
 ? - 425. Oktar
425. - 435. Ruga
435. - 444. Bleda (savladar brata Atile)
437. - 453. Atila
453.- 454. Elak
oko 457. Tuldila
 ? - 469. Dengizić (napadi Sabira u periodu 460-463) sa ...
469. - 503. Ernak (Ernakh|Hernach/BelkErmak)
krajem 490. ih Đuraš
početkom 500. Tatra
520. im - 528. Grod
528. - 530. Mugel
540. - 560. Sandilč (Kan Kutrigura). Kinialon (Kan Kutrigura)
Avari pokorili istočna plemena.
Podela u Utiguri, zapadni Don, i Kutriguri, istočni Don, horde
584. - 600. Hudbad (Kan Utigursa).
617. - 630. Organa (Kan Utigursa).
 ? - †(641./647.) Kubrat (Veliki Kan Utigura, Kutrigura, Avara i Bugara).
 ? Kuber (Kan Utigursa). Zadnji mogući vladar Huna pošto se u daljem periodu više ne spominju.

Galerija[uredi - уреди]


Historija Sekelja
Coat of arms of Transylvania.svg
Kopjafa 1513.JPG
Kategorija:Istorija Sekelja
ChristianitySymbol.PNG