Sintagma (lingvistika)

Izvor: Wikipedia

Sintagma je skup reči koje u rečenci vrše istu funkciju. To je jezička jedinica veća od reči, a manja od rečenice.