RAR (razvrstavanje)

Izvor: Wikipedia

RAR se može odnositi na više oblasti.