Prva kosovsko-metohijska brigada

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Prva kosovsko-metohijska brigada

Formiranje Prve kosovsko–metohijske brigade u selu Zbaždi 24. juna 1944. godine
Formiranje Prve kosovsko–metohijske brigade u selu Zbaždi 24. juna 1944. godine

Segment Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Aktivnost 24. jun 1944maj 1945.
Lokacija osnivanja Zbaždi, kod Struge
Jačina .
jun 1944: 310 vojnika i oficira
decembar 1944: 2,200 vojnika i oficira[1]
Formacija 3 bataljona
Komandanti
Komandant Dragutin Đorđević Alija
Angažman
Bitke Kosovska operacija 1944.

Prva kosovsko-metohijska brigada NOVJ formirana je 24. juna 1944. godine u selu Zbaždi kod Struge od dotadašnje Grupe kosovsko-metohijskih NOP bataljona (1. i 2. bataljon) i bataljona Crvene armije Prve makedonsko-kosovske udarne brigade (50 crvenoarmejaca prebeglih iz nemačkog zarobljeništva formiranih u poseban bataljon). Na dan formiranja imala je tri bataljona sa oko 310, a krajem 1944. godine 2,200 boraca.

Borbeni put

[uredi | uredi kod]

Devetog jula 1944, vodila je teške borbe za oslobođenje Debra, kad je pohavljena od Glavnog štaba NOV i PO Makedonije. Uspešno je dejstvovala na komunikaciji Struga-Debar za vreme napada Prve makedonske i Prve brigade NOV Albanije na Debar 1. avgusta, koji su branili delovi nemačke 297. divizije. Zatim se prebacila u Albaniju i sa Petom albanskom brigadom, početkom avgusta, razbila je slabije nemačke jedinice i baliste u blizini Piškopeje i nanela im teške gubitke. Sa teritorije Albanije preko Pologa, prebacila se pod borbom u Poreče (dolina reke Treske), gde je sa Petom makedonskom brigadom u selu Brezi kod Makedonskog Broda, razoružala 25. avgusta 220 četnika, koji su zatim prišli NOVJ. Zatim je 30/31. avgusta u selu Blace kod Tetova razbila jake snage balista, a 6. septembra napala i oslobodila Brod, u kojem je zarobila preko 100 bugarskih vojnika. Iz Makedonije je krenula preko Šar planine i Albanije za Kosovo 25. septembra. Kod Kukuša u Albaniji sastala se s Operativnim štabom NOV i PO za Kosovo i Metohiju i njegovim Pratećim bataljonom 3. oktobra, a 10 dana kasnije je u Krumi izdvojila deo ljudstva za formiranje Četvrte kosovsko-metohijske brigade. Razbila je baliste i 120 albanskih žandarma i 16. oktobra oslobodila Tropoju. prebacila se s Trećom albanskom brigadom na Kosovo i od 30. oktobra do 5. novembra vodila teške borbe protiv nemačke borbene grupe „Skenderbeg“ kod Dečana, a 17. novembra oslobodila Peć. U decembru je učestvovala u Drenici u borbama protiv balističkih i drugih odmetničkih snaga. Od 8. februara 1945. do kraja aprila bila je u sastavu 52. kosovsko-metohijske divizije s istim zadatkom.[1]

Reference

[uredi | uredi kod]
  1. 1,0 1,1 Vojna enciklopedija, 662. str.

Literatura

[uredi | uredi kod]
Partizanska spomenica 1941. Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.

Šablon:Kosovsko-metohijske brigade NOVJ