Priska i Akvila

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Priscila i Akvila su bili hrišćanski misionari iz 1. veka, koji su putovali sa apostolom Pavlom. Ubrajaju se među sedamdeset apostola.

Akila grč. Ακυλας, je bio Jevrejin poreklom iz Ponta. Živeo je u Rimu sa svojom ženom Priskilom, odakle ga car Klaudija 52. godine protero i naselio u Korint. Tamo se susreo sa apostolom Pavlom, koji je je kristio njega i njegovu ženu i uveo ih u hrišćanstvo.

Pavle u svojoj Poslanici Korinćanima, koju je pisao u Efesu, na kraju kaže: pozdravljaju vas mnogo Akila i Priskila s domašnjom crkvom svojom (Kor 16, 9). Po smrti cara Klaudija bi dozvoljeno Jevrejima da se vrate u Italiju, i Akila s Priskilom se vrati u Rim. Pišući po tom poslanicu Rimljanima iz Korinta apostol Pavle pozdravlja stare prijatelje i satrudnike svoje: pozdravite Priskilu i Akilu, pomćnike moje u Hristu Isusu koji za dušu moju svoje vratove položiše, kojima ne ja jedan zahvaljujem nego i sve crkve neznabožačke, i domašnju crkvu njihovu (Rim 16, 3–4). Docnije opet vidimo Akilu u Efesu, gde deluje zajedno sa svetim Timotejem. Okovan u Rimu piše Pavle Timoteju u Efes: pozdravi Priskilu i Akilu (Druga Timoteju 4, 19).

Tokom progona cara Nerona i povukao se Efes gde je propovedao Jevanđelje zajedno sa svojom suprugom Prisilom, gde su oboje završili mučeničkom smrću.