Operacija Rübenschnitzel

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Operacija Šnicla od repe (njem. Rübenschnitzel, Ribenšnicel) je bila vojna operacija Vermahta, uz pomoć četnika i drugih kvislinga, protiv partizana na tromeđi Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

Vođena je 28. avgusta do septembra 1944. godine, kao nastavak operacije Ribecal.[1]

Pozadina[uredi - уреди | uredi kôd]

Jedan od čvornih zadataka Komande 2. oklopne armije i vojnoupravnog komandanta Jugoistoka jeste i taj da odmah sve četničke jedinice u Srbiji i Crnoj Gori dovedu u borbeni dodir sa crvenim snagama i da se staraju da se taj dodir održava. Na ovaj način ne dopustiti četnicima da sami dođu do inicijative, kako bi se, s obzirom na opštu situaciju, mogla okrenuti i protiv Nemačke. Odbijanje četnika da stupe u borbu protiv komunista smatrati kao opasan simptom i odmah o tome izvestiti.[2] — Naređenje komandanta Jugoistoka od 26. avgusta 1944. Komandi 2. oklopne armije za angažovanje četnika u Crnoj Gori i Srbiji za borbu protiv NOVJ

Ova operacija je zapravo produženje operacije »Ribecal« pod šifrom »Ribenšnicel«. Vođena je protiv jedinica 12. korpusa NOVJ i 6. ličke divizije, uz učešće 7. SS-brdske divizije »Princ Eugen«, 2. puka »Brandenburg«, delova 297. peš. divizije, 12. tenkovskog bataljona z.b.V., 696. bataljona Feldžandarmerije, 1. i 2. puka SDK i Muslimanske legije »fon Krempler«.[3]

Tok operacije[uredi - уреди | uredi kôd]

Tokom poduhvata »Ribenšnicel« su 7. SS izviđački bataljon, 2. i 3. bataljon 13. SS puka i 3. bataljon 14. SS puka vodili borbe protiv 12. korpusa NOVJ na području GackoČemerno, 1. bataljon 13. SS puka se nalazio u dodiru sa 6. ličkom divizijom na prostoriji ČelebićPljevlja, dok se 14. SS puk bez 3. bataljona nalazio oko Priboja. U isto vrijeme u Doboju se do 10. septembra nalazio 7. SS samohodni (jurišni) protivtenkovski divizion, dok su se neki djelovi 7. SS brdske dobrovoljačke divizije »Princ Eugen« (vjerovatno 7. SS poljski dopunski bataljon) nalazili na prostoriji Jajce — Bugojno.[4]

Izvori[uredi - уреди | uredi kôd]

Vidi još[uredi - уреди | uredi kôd]