Manometar

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
mini
mini
mini

Manometar je instrument za mjerenje statičkog pritiska plinova i tekućina većih od atmosferskog pritiska. Pokazuje samo razliku između atmosferskog i pritiska koji se mjeri.

Pritisak atmosferskog zraka mjeri se sa barometrom i barografom, a manji od atmosferskog sa vakuummetrom.

Po načinu rada manometri se dijele na mehaničke i hidrauličke.

Hidraulički manometar

[uredi | uredi kod]

Ovaj tip radi na principu spojenih posuda. Obično je u obliku latiničnog slova U i djelomično ispunjen sa radnom tekućinom (voda, živa, alkohol). Jedan kraj cijevi je obično otvoren prema normalnom atmosferskom pritisku, a drugi je spojen sa izvorom mjerenog pritiska. Tekućina u cijevi će se pomjerati na različite visine u zavisnosti od razlike pritisaka na krajevima cijevi. Pošto je cijev baždarena, razlika pritisaka se jednostavno očitava sa skale.

Ovakav hidraulički manometar sa vodom se koristi za mjerenje razlika pritiska do 10 kPa, a sa živom do 100 kPa (1 Atm).

Mehanički manometar

[uredi | uredi kod]

Pritisak se ovdje mjeri na osnovu deformacije elastičnog tijela, koje mijenja dimenzije pod djelovanjem pritiska. Elastični element je obično izdužena komora. Komora je vezana sa kazaljkom koja pokazuje pritisak na baždarenoj skali.

Elastične komore su Burdonova cijev, membrana, kapsula ili mijeh (meh).

Burdonova cijev

[uredi | uredi kod]

Burdonova komora je nazvana po francuskom naučnuku Burdonu, koji ju je izmislio 1849. godine. To je obično spljoštena metalna cjevčica čiji je jedan kraj otvoren, pričvršćen za kućište da ne može da se pomjera, te izložen djelovanju pritiska koji se mjeri. Drugi kraj cijevi je zatvoren ali se slobodno pokreće kad se cijev steže i rasteže pod djelovanjem pritiska. To pokretanje zatvorenog kraja cijevi se prenosi na kazaljku preko podesnog mehanizma. Burdonova cijev se koristi za pritiske od 0,5 do oko 6000 kg/cm².

Membrana

[uredi | uredi kod]

Membrana je elastična gumena, plastična, ili metalna pločica koja je postavljena između dvije komore, čija razlika u pritiscima se želi mjeriti. Pod uticajem pritiska dolazi do savijanja pločice, koje se prenosi na kazaljku baždarene skale. Da se postigne veća osjetljivost, membrana je obično izrađena sa koncentričnim valovitim naborima. Koristi se za pritiske manje od 1 kg/cm².

Kapsula

[uredi | uredi kod]

Kapsula je pljosnata šuplja kutija u obliku diska sa dvije valovite metalne membrane. Jedna membrana je fiksirana, a druga se pomjera pod djelovanjem pritiska i prenosi to pomjeranje na kazaljku mjerne skale. Baterija-kapsula se sastoji od nekoliko kapsula spojenih u nizu. Kapsule mogu biti otvorene i zatvorene. Zatvorene se koriste za pritiske do 1 kg/cm².

Mijeh (meh)

[uredi | uredi kod]

Mijeh je metalna cjevčica sa elastičnim i valovitim zidom. Koristi se za pritiske od 0,03 do 5 kg/cm², a sa dvostrukim zidom i za veće pritiske.

Klipni

[uredi | uredi kod]

Ovdje pritisak djeluje na jednu stranu klipa, kojeg u ravnoteži drže opruga ili uteg poznate mase. Vrlo je tačan i osjetljiv na male promjene pritiska pa se koristi za baždarenje.

Spajanje sa izvorom pritiska

[uredi | uredi kod]

Moguće je direktno spajanje ili preko (hidrauličkog ili električnog) daljinskog prijenosnika. Pri neposrednom spajanju pritisak se direktno dovodi u instrument. Kod daljinskog prijenosa pritisak djeluje na davač, koji šalje mjerni signal instrumentu (pokazivaču).

Hidraulični prijenosnik ima davač u obliku komore povezan sa izvorom pritiska preko elastičnog elementa i kapilarne cijevi. Sistem je ispunjen sa glicerinom ili toluolom koji imaju nisku tačku smrzavanja i mali koeficijent širenja.

Električni prijenosnik također ima elastični element, ali on pomjera klizač potenciometra koji je spojen sa električnim pokazivačem.

Literatura

[uredi | uredi kod]