Kristalni sustav

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Kristalni sustav ili Kristalna sistema je prostorna kategorija, kojom se karakteriše (opisuje) simetrija strukture u tri dimenzije sa translatornom simetrijom u tri pravca, i diskretnom klasom grupa tačaka. Osnovno u kristalografiji, je kategorizacija kristala.

Postoji 7 kristalnih sistema u okviru kojih je moguća kristalizacija u prirodi: