Teseralna kristalna sistema

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Kristalna rešetka teseralne sisteme okarakterisana je sa tri vektora elementarne translacije pa kristalografski osni krst ima tri ose (x,y,z) iste dužine i međusobno upravne.

a = b = c , α = β = γ = 90°

Cubic.svg
Cubic-body-centered.svg
Cubic-face-centered.svg
prosta rešetka
unutrašnje centrirana rešetka
površinski centrirana rešetka

Kristalna rešetka je sa tri ose četvrtog stepena i moguće su tri Braveove rešetke: prosta, unutrašnje cenrirana i površinski centrirana.

Ukoliko se na kristalu javlja potpuni broj elemenata simetrije koji je karakterističan za taj vid kristalne rešetke tada taj kristal ima holoedrijski oblik. Ukoliko postoji redukcija u broju nekih elemenata reč je o parahemijedriji a ukoliko nedostaje centar simetrije reč je o antihemijedriji.

Teseralna holoedrija[uredi - уреди | uredi kôd]

Prosti oblici u teseralnoj holoedriji su:

 • Kocka ili heksaedar {001},
 • Rombododekaedar {011},
 • Ikositetraedar {hhl},
 • Heksaoktaedar {hkl},
 • Oktaedar {111},
 • Tetraheksaedar {0kl},
 • Trioktaedar {hll}.

Ove proste forme u procesu kristalizacije mogu se međusobno kombinovati i graditi različite kristalne kombinacije.

Pored holoedrije u teseralnoj sistemi kristali se javljaju i u parahemijedriji i antihemijedriji.

Teseralna parahemijedrija[uredi - уреди | uredi kôd]

Prosti oblici teseralne parahemijedrije su:

 • pentagondodekaedar {210} i
 • dijakizdodekaedar {132}.

I u teseralnoj parahemijedriji u toku kristalizacije moguć je nastanak kristalnih kombinacija.

Kristali pirita FeS2 i Katijerita CoS2 mogu biti oblika pentagondodekaedra a pirit može imati kristale oblika dijakizdodekaedra.

Teseralna antihemijedrija[uredi - уреди | uredi kôd]

Prosti oblici teseralne antihemijedrije su:

 • tetraedar {111},
 • trigondodekaedar {211},
 • deltoiddodekaedar {221},
 • hemiheksaoktaedar {132}.

Spoljašnje veze[uredi - уреди | uredi kôd]

Vidi još[uredi - уреди | uredi kôd]