Komparacija

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

Poređenje ili komparacija (lat. comparatio) je stilska figura, koja nastaje kada se nešto s nečim poredi na osnovu zajedničkih osobina. Sastoji se iz tri člana:

  1. glavnog predmeta (koji se poredi);
  2. predmeta sa kojim se poredi;
  3. veznika (kopuleta) kao (ne mora uvek biti prisutan).

Primeri:

Oči su joj kao dvije zvezde.
NJena kosa je mekana kao svila.
Sunce sija k'o tepsija.
Nije to teško k'o Svetog Petra kajgana.
"Zubi su joj dva niza bisera".


komparacija ili stepenovanje