Stilske figure

Izvor: Wikipedia

Stilske figure su stilski izrazi koji pisci i pesnici koriste da bi nesto ulepsali a to su: 1.Poredjenje 2.Kontrast 3.Personifikacija 4.Epitet 5.Metafora 6.Gradacija 7.Hiperbola 8.Onomatopeja 9.Slovenska antiteza 10.Ironija 11.Alegorija 12.Anafora 13.Epifora 14.Eufemizam 15.Simbol 16.Adinaton 17.Metonimija --Poredjenje-- Poređenje (komparacija) je izražajan način kazivanja kojim se nešto što je manje poznato upoređuje sa nečim poznatijim. Poređenje može biti po sličnosti ili suprotnosti. Primeri: Brz kao strela. (narodna izreka); Vredan kao pčela (narodna izreka) --Kontrast-- Stilski postupak u kom se nešto poredi po suprotnosti naziva se kontrast. Njegovom primenom, suprotne pojave su jače izražene. Suprotno od poređenja (komparacije). Blisko slovenskoj antitezi. Primeri: Tresla se gora - rodio se miš. (narodna izreka); Na jeziku med, a na srcu jed (narodna izreka) Kontrast ili antiteza je stilska figura kod koje se pojave i predmeti dovode u vezu pomoću suprotnih osobina i pojedinosti i time paralelno postavljene suprotnosti u antitezi uzajamno pojačavaju značenje i jednog i drugog pojma. --Personifikacija-- Personifikacija je dobila ime od latinske reči persona što znači osoba, pa bi se na srpski mogla prevesti kao poosobljavanje. Personifikacija je izražajan način kazivanja kojim se predmetima i pojavama pripisuju ljudske osobine. Primeri: Progledale su mi patike (razgovorno) Drvo je obuklo novo odelo bele boje (iz sastava); --Epitet-- Reči koje kazuju najbolja opažanja o određenim predmetima razgovora ili pisanja i ističu neke njihove osobine nazivaju se epiteti. To su najčešće opisni pridevi koji pojačavaju osećanja i ostavljaju jače utiske. Primeri: U svitanje, u pojati niskoj... (Sergej Jesenjin, Pesma o keruši); ... kao jedno riđe štene njeno. (Sergej Jesenjin, Pesma o keruši) Grad gradila bjela vila... (Narodna pesma, Vila эida grad) --Metafora-- Jezičko-stilski postupak u kom se iskazuje preneseno značenje po sličnosti naziva se metafora. Primeri: Oj Stojane, jabuko od zlata... (narodna pesma, Ropstvo Janković Stojana); Tužna pesmo, majko stara...-misli se na Srbiju (Oskar Davičo, Srbija) Kada se metafora proširi na celu jednu sliku, ili čak celo delo, stilska figura se naziva alegorija. Prisutna je u narodnoj pesmi Ljubavni rastanak u kome plavi zumbul i zelena kada predstavljaju zapravo momka i devojku koji su rastavljeni. Primeri: Imao sam od zlata jabuku, pa mi danas pade u Bojanu. (narodna pesma, Zidanje Skadra); Vila gnijezdo tica lastavica, vila ga je za devet godina... (narodna pesma, Ropstvo Janković Stojana) Dva cvijeta u bostanu rasla, plavi zumbul i zelena kada... (narodna pesma, Ljubavni bol) --Gradacija-- Gradacija je stilska figura, pesnički izraz u kojoj pesnik postupno ređa slike po jačini doživljavanja od najslabije do najjače ili obrnuto. Primer[traži se izvor od 10. 2011.]: Za Đurđem je kosu odrezala, Za đeverom lice izgrdila, A za bratom oči povadila... --Hiperbola-- Preterano uveličavanje radi postizanja većeg efekta u književnosti, naziva se hiperbola. Vrlo često se primenjuje u narodnoj književnosti, u izrazima poput krvca do koljena. Primeri: Suzama je zamutila more, a jaukom ustavila šajke (narodna pesma); Kad je viđeh đe se smije mlada, svijet mi se oko glave vrti (Njegoš, Gorski vijenac) --Onomatopeja-- Podražavanje glasova i zvukova iz prirode naziva se onomatopeja. Reči: bućnuti, krcnuti, pucketati, fijukati- nazivaju se onomatopejskim rečima. Primeri: Durak huknu, sve zamuknu (Ivan Mažuranić, Agovanje); Krcnu kolac njekoliko puta... (Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića) --Slovenska antiteza-- Slovenska antiteza je stilska figura klasična za srpske narodne pesme. Sastoji se od tri dela: pitanja: Oj punice, đevojačka majko, Ili si je od zlata salila? Ili si je od srebra skovala? Ili si je od sunca otela? Ili ti je Bog od srca dao?' Negativnih odgovora: Niti sam je od zlata salila, niti sam je od srebra skovala, niti sam je od sunca otela' jednog tačnog odgovora: već mi je Bog od srca dao. (Narodna pesma, Ženidba Milića barjaktara) --Ironija-- Stilska figura u kojoj se rečima daje suprotan smisao od onog koje imaju kao svoje osnovno značenje naziva se ironija. Ako u prizvuku ima i zlobe, ili je ironija preterana, dobija se sarkazam. Primer (ironija): Samo ti nastavi da se svađaš! (u stvari: Prestani da se svađaš!) Primer (sarkazam): Ako`j um`o kamen gristi, mora da se ugojio! (J. J. Zmaj, Tri hajduka ) --Alegorija-- Stilska figura u kojoj pesnik u zavijenoj, skrivenoj formi iskazuje svoje misli i osećanja. Primer: „Imao sam od zlata jabuku pak mi jutros pade u Bojanu te je žalim, prežalit ne mogu." - odlomak iz pesme zidanje Skadra Alegorija predstavlja govor u kome se pojmovi i misli iskazuju drukčije, a ne rečima koje ih direktno izražavaju, slikovit govor, slikovito objašnjenje pojmova i misli. --Anafora-- Anafora je stilska figura koja predstavlja iznošenje spreda, ponavljanje istih reči na početku rečenice i rečeničnih delova. Primer: Zbogom, žitku, moj prelepi sanče! Zbogom, zoro, zbogom, beli danče! (Branko Radičević, Kad mligijah umreti) --Epifora-- To je stilska figura koja predstavlja ponavljanje jedne ili više reči na kraju rečenice - suprotno od anafore. --Eufemizam-- To je stilska figura kojom se neki izraz zamenjuje drugim, ali u blažem obliku, zbog bontona, društvenih, religioznih, političkih, propagandnih i drugih razloga. Suprotno od hiperbole. Primeri poslao ga na onaj svet - ubio ga, laka dama - prostitutka, premazan svim bojama - preispoljni prevarant, propustiti kroz ruke - pretući, zahlađenje odnosa - početak neprijateljstva, humanitarna intervencija - ratna agresija, mirovne snage - okupatorska vojska. --Simbol-- Simbol je stilska figura kojom se konkretnom predmetu pridaju simbolična značenja. Jedan simbol može imati više značenja. Primer nebo - simbol mira, slobode, beskonačnosti... bela boja - simbol nevinosti, čistote, dobrote... --Adinaton-- Adinaton (grč. αδύνατος — nemoguć; a- — bez, dynasthai — moguć) je stilska figura u kojoj se hiperbola dovodi do granica nemogućeg. Primer: Kad na vrbi rodi grožđe. --Metonimija-- Metonimija je stilska figura koja označava zamenu mesta, ona se zasniva na prenesenom značenju, što se postiže uspostavljanjem logičke veze i zavisnosti među pojmovima. Primer: Kad ustane kuka i motika... (A misli se na narod koji se tim oruđem služi.) nemaju sve stilske figure