Hromozom 14 (čovek)

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Hromozom 14 je autozomni hromozom trinaesti po veličini u humanom kariotipu. Prema položaju centromere pripada akrocentričnim hromozomima. Prema Denverskoj konferenciji iz 1960. godine svrstan je u D grupu. Izgrađen je od 109 miliona parova baza DNK što predstavlja 3-3,5% ukupne količine DNK u ćeliji.

Aberacije hromozoma 14

[uredi | uredi kod]

Parcijalna trizomija hromozoma 14 daje sledeću kliničku sliku:

Robertsonove translokacije između heterologih akrocentričnih hromozoma najčešće se dešavaju između 13 i 14 (13q:14q) i 14 i 21 (14q:21q).

Mapirani geni i bolesti/poremećaji

[uredi | uredi kod]
genska mapa hromozoma 14
genska mapa hromozoma 14

Geni mapirani na ovom hromozomu uzrokuju sledeće bolesti i poremećaje:

2

Literatura

[uredi | uredi kod]
  • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
  • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
  • Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS, Beograd, 2002.
  • Matić, Gordana: Osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997.
  • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
  • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
  • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
  • Lazarević, M: Ogledi iz medicinske genetike, beograd, 1986.
  • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.

Spoljašnje veze

[uredi | uredi kod]