Horna

Izvor: Wikipedia

skraćeno Cor., je limeni duvački instrument, srednjeg i dubokog registra, poznat još i kao rog i francuski rog. Cev joj je savijena u kružnu osnovu, unutar koje je splet dopunskih cevi sa ventilima (tri ili četiri), dok se iz te osnove na jednom kraju izdvaja početni deo cevi sa (levkastim) usnikom, a na drugom završni, u vidu vrlo proširenog (prekom 30 centimetara) levka. Ukupna dužina cevi kod nekih tipova premašuje 5 metara. Srazmerno široka cev, naročito u završnom delu, kao i dubok nausnik utiču na odlike zvuka horne, koji je pun i masivan, ali zaobljen, po potrebi čak vrlo mek. Preduvavanje u veliki broj alikvota čini izvođačku tehniku na horni posebno osetljivom, pa donekle i ograničava pokretljivost instrumenta. Horni virtuozitet ne leži, ali ne samo u tehničkom smislu, nego i po karakteru zvuka i izražajnosti: horna je najtipičnija i najbolja u mirnom kretanju, naglašene melodičnosti i poetičnog, romantičnog izraza. To je donekle i u vezi sa poreklom instrumenta i asocijacima: savremena, limena horna je nastala, dugim usavršavanjem (u kojem je značajno mesto imao izum ventila)iz davnašnjeg šumskog i lovačkog roga. Ipak, ni živahne "lovačke" teme mu nisu strane, kao ni dramatični borbeni signalni motivi, tim pre što zvuk horne može da razvije veliku snagu. Skladno zvučanje horni u orkestru se često koristi u akordima.