Cinabarit

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Cinabarit
Cinnabar.jpg
Općenito
Kategorija sulfidi
Kemijska formula HgS
Identifikacija
Boja smeđe-crven
Kalavost prizmatična, savršena
Sjaj mutan
Ogreb ljubičasto-crven

Cinabarit je sulfidni mineral čiji je sastav živa II sulfid (HgS). HgS dolazi u dvije strukture (dimorfan). Stabilnija forma je cinabarit, čija je struktura srodna strukturi HgO. Manje stabilna forma je crni HgS, čija je struktura slična cink blendi (sfaleritu). Kristalizira u heksagonskom kristalnom sistemu. Služi kao ruda za proizvodnju žive, pri čemu se smrvljena ruda žari u rotirajućim pećima. Živa pri tome isparava i prevodi se u kolonu gdje se hladi i kondenzira. Zbog toksičnosti žive rad sa rudama i rafiniranje žive su opasni, pa su u historiji poznati i slučajevi trovanja.