Bamileke

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Pripadnici Bamilekea

Bamileke (francuski Bamiléké) je zajednički naziv za skupine polu-Bantu (ili Savanski Bantu) entičkih grupa koje su uglavnom koncentrirane u zapadnim visoravnima Zapadne provincije Kameruna, zapadno od rijeke Noun i jugoistočno od planina Bamboutos te u regiji Mungo u Primorskoj, Jugozapadnoj i Centralnoj provinciji. Bamileke se dijele na preko 100 pojedinačnih grupa od kojih je svaka pod vodstvom poglavice ili fona. No, u svakom slučaju, sve su te grupe historijski, kulturno i jezički povezane jedna s drugom. Krajem 20. vijeka bilo je 2,120.000 Bamilekea, što ih čini najbrojnijom od svih polu-Bantu grupa. Govore nizom jezika iz bantoidske grane niger-kongo porodice jezika. Svi ti jezici su povezani, pa neki drže kako postoji jedinstveni bamileke jezik sa sedamnaest i više dijalekata u kontinuumu.

Bamileke su na teritoriju današnjeg Kameruna počeli stizati u valovima različitih plemenima od 17. vijeka. Sve do 1884. godine i uspostavljanja njemačke vlasti nije postojala svijest o zajedničkom porijeklu među različitim plemenima. Bamileke su ubrzo, zbog visoke stope prirodnog priraštaja, migrirali u različite dijelove Kameruna, što je bilo uzrokom mnogobrojnih etničkih sukoba, pogotovo s narodom Bakossi.

Bamileke su se tradicionalno bavili poljoprivredom, ali su poznati i po tradicionalnim drvenim skulpturama. Bili su jedni od prvih afričkih naroda koji se prilagodio evropskom kapitalizmu te su zbog naglo stečenog bogatstva i utjecaja stekli neprijateljstvo drugih kamerunskih naroda. Bamileke su se također prilagodili evropskim kolonizatorima prihvaćajući kršćanstvo, pa su danas po vjeri uglavnom katolici i protestanti, mada uz to također ispovijedaju i tradicionalni animizam.