Adaptacija

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Za ostala značenja, vidi Adaptacija (razvrstavanje).

Adaptacija je prilagođavanje organizma sredini - okolini. Svaki organizam jeste u dinamičnom odnosu sa svojom okolinom težeći da se održi u životu. Adaptacija je način na koji se organizam održava u životu u promenjivim životnim okolnostima.

Adaptacija može biti:

  1. pasivna, gde organizam menja svoja funkcionalna svojstva shodno promenama u životnoj okolini
  2. aktivna, gde organizam napušta neodgovarajuću okolinu i naseljava onu koja mu odgovara
  3. aktivna, gde organizam menja okolinu i prilagođava je svojim potrebama

U biologiji se još razlikuje:

  1. ontogenetska adaptacija - prilagođavanje jedinke
  2. filogenetska adaptacija - prilagođavanje vrste kroz evoluciju

U fiziologiji i psihologiji pod adaptacijom se podrazumeva sposobnost čula da ne reaguju na dugotrajne, ne prejake čulne podražaje. Time se čulni organi rasterećuju i oslobađaju izvesnih iritirajućih podražaja iz sredine.

U tehnici, adaptacija označava takvu aktivnost kojom se tehnička sredstva i tehnička sredina preuređuju kako bi ostvarili neku novu funkciju ili raniju funkciju koja se vremenom usled rada poremetila.

U društvenim naukama adaptacija se koristi u više značenja, a najčešće da bi se označilo prilagođavanje ponašanja subjekta društvenim standardima u koju se integrira.

U ergonomiji su aktuelna sva značenja pojma adaptacije.