Žičani instrumenti

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Žičani instrumenti dele se na: a) gudačke instrumente ( viola, violina, violončelo i kontrabas) Imaju 4 žice b) trzačke instrumente ( gitara, harfa,balalajka, tambura, lauta, mandolina, citra)

Harfa - trouglastog je oblika. Svirala se i za vreme Egipta i Grčke. Obično su je svirale žene. Svira se obema rukama prevlačenjem preko žica. Kasnije bila je popularna kod ruskih kompozitora. Primer: Čajkovski. Harfa ima 47 žica koje su različite dužine, a neke su i različitih boja. Harfe su vrlo lepo ukrašene. Ima 7 pedala koje služe za zatezanje žica Jedno od poznatijih dela sa harfom: Balet Krcko Oraščić (1. deo (valcer cveća))