Termoelektrana

Izvor: Wikipedia
Belchatow-elektrownia.jpg

Termoelektrana je postrojenje u kome se hemijska ili nuklearna energija goriva (ugalj, uranijum, nafta, gas...) pretvara u toplotnu energiju, zatim se toplotna energija pomoću turbine pretvara u mehaničku koja se koristi za pokretanje generatora električne energije.

Podela[uredi - уреди]

Prema načinu dobijanja mehaničke energije koja pokreće generatore, termoelektrane se dele na: parne, gasne i dizel termoelektrane. Najveću primenu u Srbiji imaju termoelektrane na ugalj.

Princip rada[uredi - уреди]

U ložištu sagoreva gorivo (ugalj, nafta, gas) i proizvodi se toplotna energija koja zagreva kotao. Radi boljeg sagorevanja koriste se ventilatori koji ubacuju kiseonik u ložište. Zagrevanjem vode u kotlu dobijamo vodenu paru koja se koristi za pokretanje turbine. Za pokretanje turbine potrebna je potpuno suva vodena para, pa se za njeno sušenje koristi pregrejač pare. Tako osušena para prenosi se u parnu turbinu, koja pokreće generator, koji na svom izlazu daje električnu struju.

Termoelektrane se često grade kao termoelektrane-toplane (TE-TO), zbog boljeg iskorišćenja energije. Paralelna proizvodnja električne i toplotne energije naziva se kogeneracija.