Kinaza

Izvor: Wikipedia

U hemiji i biohemiji, proteinske kinaze[1], alternativno poznate kao fosfotransferaze, su tip enzima koji prenosi fosfatne grupe sa visokoenergijskih donorskih molekula, poput ATP[2], na specifične supstrate. Ovaj proces se naziva fosforilacija. Ovaj proces ne treba poistovećivati sa fosforolizom, koju izvode fosforilaze. Fosforilacija je transfer fosfatne grupe na molekul, a ne obrnuto, i.e., fosforoliza, prenos molekulskog fragmenta na fosfatnu grupu. Enzim koji uklanja fosfatne grupe je poznat kao fosfataza.

Tipovi[uredi - уреди]

Jedna od najvećih grupa kinaza su proteinske kinaze, koje deluju na modifikuju aktivnost specifičnih proteina. Kinaze se koriste ekstenzivno u prenosu signala i kontroli kompleksnih procesa u ćelijama. Do sa je 518 različitih kinaza identifikovano kod ljudi. Enormna raznovrsnost, kao i njihova uloga u signalizaciji, čini ih predmetom proučavanja.

Razne druge kinaze deluju na male molekule kao što su lipidi, ugljeni hidrati, aminokiseline, i nukleotidi, bilo u okviru procesa signalizacije ili kao priprema za metaboličke puteve. Kinaze često nose ime njihovog supstrata.

Vidi još[uredi - уреди]

Literatura[uredi - уреди]