Kalijum jodid

Izvor: Wikipedia
Kalijum-jodid
Potassium iodide.jpg
Potassium-iodide-3D-ionic.png
IUPAC ime
Drugi nazivi jodid potaše
Identifikacija
CAS registarski broj 7681-11-0
MeSH Potassium+iodide
RTECS registarski broj toksičnosti TT2975000
Svojstva
Molekulska formula KI
Molarna masa 166.00 g/mol
Agregatno stanje bela kristalna supstanca
Gustina 3.13 g/cm3, osnovno
Tačka topljenja

681 °C (954 K)

Tačka ključanja

1330 °C (1603 K)

Rastvorljivost u vodi 128 g/100 ml (6 °C)
Opasnost
Podaci o bezbednosti prilikom rukovanja (MSDS) External MSDS
Opasnost u toku rada Blago opasan
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
 
R-oznake R36, R38, R42{R43Ukoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje (25 °C, 100 kPa) materijala

Infobox references

, S39, S45

}} | Section8 = ! align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2" | Srodna jedinjenja |- | Drugi anjoni | kalijum-bromid
kalijum-hlorid |- | Drugi katjoni | litijum-jodid
natrijum-jodid
rubidijum-jodid
cezijum-jodid |- }} Kalijum-jodid (molekulska formula - KI) je neorgansko hemijsko jedinjenje koje gradi bezbojne kristale lako rastvorljive u vodi.[1][2]

Kalijum-jodid je prosto hemijsko jedinjenje koje se sastoji od dva jona K+ i I-.

Iz njega se lako dobija jod pomoću oksidacionog sredstva npr. hlora (ovo je i princip na kome se zasnivaju sve dokazne reakcije koje upotrebljavaju kalijum-jodid-skrobnu hartiju kao indikator):

2 KI(aq) + Cl2(aq) → 2 KCl + I2(aq)

Kalijum-jodid se može (između ostalog) dobiti reakcijom:

FeI2 + K2CO3 → 2 KI + FeCO3

NJegova temperatura topljenja je 680 °C a temperatura ključanja 1330 °C

U vodenom rastvoru kalijum-jodida rastvara se jod. Koristi se u organskim sintezama, u medicini, u hemijskoj analizi, u fotografiji, male količine se dodaju i kuhinjskoj soli radi obogaćivanja jodom (koji je esencijalan makroelement).

Reference[uredi - уреди]

  1. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd izd.). Prentice Hall. ISBN 978-0131755536. http://www.pearsonhighered.com/educator/product/Housecroft-Inorganic-Chemistry-3e/9780131755536.page. 
  2. Holleman A. F., Wiberg E. (2001). Inorganic Chemistry (1st edition izd.). San Diego: Academic Press. ISBN 0-12-352651-5. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed079p944. 

Spoljašnje veze[uredi - уреди]