Hemijsko jedinjenje

Izvor: Wikipedia

Hemijsko jedinjenje ili kemijski spoj je skup atoma, koji su trajno povezani hemijskim vezama. Tradicionalno se hemijska jedinjenja dele na organska i neorganska. Treba naglasiti da ova podela nije potpuno precizna jer postoje jedinjenja koja se mogu ubrojati u obe grupe. Nekada se izdvajaju još neke grupe kao što je na primer silikatna organska jedinjenja.

Neka neorganska jedinjenja su:

Vidi još: