Wikinews

Izvor: Wikipedia

Wikinews, Vikivesti ili Vikivijesti su jedan od Vikimedijinih projekata koji svakodnevno sakuplja najznačajnije vesti. Po broju vesti najveće su Vikivesti na srpskom jeziku. Nakon toga dolaze Vikivesti na engleskom i poljskom jeziku.