Ustav Angole

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ustav Angole
Ustav Republike Angole

Grb Angole
Osnovne informacije
Država  Angola
Tip ustav
Grana prava ustavno pravo
Jezici portugalski jezik
Prihvaćanje i stupanje na snagu
Legislatura Narodna skupština
Donošenje 21. siječnja 2010.
Stupanje na snagu 5. veljače 2010.

Ustav Republike Angole je najviši pravni akt u Angoli, a njime je regulirano državno uređenje, podjela vlasti i temeljna prava stanovnika Angole. Od osamostaljenja 1975. godine, Angola je imala tri ustava, a aktualni je stupio na snagu početkom 2010. godine.

Povijesnopravno, kronologija ustava je sljedeća:

  1. Ustav iz 1975. je bio prvi ustav nakon osamostaljenja od Portugala. Ustav je dokinuo državnopravne veze s Portugalom, a zagarantirao je i brojna ljudska prava građanima novonastale države. Uređena je i podjela vlasti te prava i obveze državnih dužnosnika, a dane su i osnove gospodarske i obrambene politike. Ustav je mijenjan dva puta, 1976. i 1980. godine, a sve s ciljem konsolidranja tada NR Angole kao socijalističke, jednopartijske države.
  2. Ustav iz 1992. je dokinuo period NR Angole i doveo do nastanka moderne Republike Angole. Ustav iz 1975. godine je u potpunosti ukinut, a onaj iz 1992. je predstavljao potpuno novi ustavni tekst koji je omogućio višestranačku, demokratsku republiku s predsjedničkim sustavom.
  3. Ustav iz 2010. je aktualni ustav, usvojen početkom 2010. godine. Iako je zadržao višestranačko, demokratsko uređenje, ustav iz 2010. godine je dodatno ojačao predsjednički sustav, davši predsjedniku gotovo diktatorske ovlasti. Funkcija premijera je ukinuta, a sve su izvršne ovlasti objedinjene u funkciji predsjednika, koji je od 2010. godine dobio i potpredsjednika. Uz to, predsjednik je dobio ovlasti imenovanja sudaca Vrhovnog i Ustavnog suda. Politički status Cabinde je zadržan, kao i dotadašnji državni simboli.