Svetlana Kaljača

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Prof. dr. Svetlana Kaljača (djevojački Bijelić; Beograd, 1966), vanredni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (Defektološkog fakulteta) Univerziteta u Beogradu.

Životopis[uredi - уреди | uredi izvor]

U Beogradu je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1990. godine s prosječnom ocjenom tokom studija 9,37.

Roditelji su joj rođeni u baranjskom selu Bolmanu pa je u djetinjstvu često dolazila u njihovo rodno selo i dosta vremena provela u njemu. Zato je emotivno vezana za njihov rodni kraj i smatra se Baranjkom.

Stručna biografija[uredi - уреди | uredi izvor]

Magistarsku tezu na temu "Odnos razvijenosti praktognostičkih sposobnosti, leksikona i ponašanja umereno mentalno retardirane dece" (COBISS-Sr) odbranila je na Defektološkom fakultetu 1999. godine. Zvanje doktora nauka stekla je 2003. godine odbranom doktorske disertacije na temu "Mogućnosti ovladavanja instrumentalnim veštinama kod dece sa umerenom mentalnom retardacijom". Kao istraživač saradnik od 2003. godine učestvuje na projektu Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije pod nazivom "Fenomenologija smetnji i poremećaja u razvoju".

Od 1999. godine radi na Defektološkom fakultetu u zvanju asistenta, a od 2003. godine kao docent (od 2009. kao vanredni profesor) na predmetima "Metodika rada sa umereno, teže i teško mentalno retardiranim licima" i "Metodika vaspitnog rada sa mentalno retardiranom decom". Trenutno predaje na osnovnim studijama na smjeru za oligofrenologiju kao vanredni profesor na spomenutim predmetima. Predaje i na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

Istraživačko interesovanja posebno je usmjereno na probleme tretmana i rehabilitacije djece i odraslih s umjerenom, teškom i dubokom retardacijom.

Objavljeni radovi[uredi - уреди | uredi izvor]

  • U koautorstvu i sama objavila je od 1997. do 2018. godine brojne stručne članke u raznim publikacijama u Srbiji ("Beogradska defektološka škola", "Defektološka teorija i praksa", "Istraživanja u defektologiji", "Nove tendencije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji", "Specijalna edukacija i rehabilitacija"...) i inostranstvu (Ohrid, Makedonija; Trakošćan, Hrvatska; Montpellier, Francuska; Honolulu, Havaji, SAD...).
  • Godine 2008. objavila je monografiju "Umerena intelektualna ometenost" (195 stranica) (COBISS-Sr) u izdanju fakulteta na kome radi. Na monografiji i na nekim člancima potpisana je kao Svetlana S. Kaljača.
  • Godine 2013, u koautorstvu s Mirjanom Japundža-Milisavljević, objavila je naučnu monografiju "Život u zajednici osoba sa intelektualnom ometenošću" (175 stranica) (COBISS-Sr) u izdanju Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Izvor[uredi - уреди | uredi izvor]