Sonata

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

je tro ili četverostavačna instrumentalna ciklička kompozicija, komornog karaktera. Razlikuje dvije teme, gdje je jedna ritmičkog karaktera, a druga lirskog. Sastoji se od prvog brzog, drugog sporog i trećeg brzog stavka. U prvom djelu iznose se obe teme, a u drugom se razrađuju materijali tema. To je sonata u klasici.


Sonata u baroku: je instrumentalno djelo koje ima jednu temu i razlikujemo:

       - sonata dacisa- tzv. crkvena sonata, koja ima 4 stavka i koristi se u liturgiji
       - sonata dacamera- tzv. svjetovna sonata koja se izvodila na dvorovima i bila plesnog karaktera. 

S vremenom su se spojile u jednu, te uzele karakter dacamere i strukturu daciese.