Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije (SSRNJ) je naziv za najmasovniju društveno-političku organizaciju koja je djelovala u SFRJ. Nastao je pod nazivom Narodni front Jugoslavije 1945. godine, odnosno na temeljima Jedinstvenog narodnooslobodilačkog fronta, krovne organizacije koja je za vrijeme drugog svjetskog rata okupljala sve pojedince i organizacije koji su simpatizirali partizane. Kao i sve organizacije u Titovoj Jugoslaviji, SSRNJ je bio pod punom kontrolom i dominacijom Saveza komunista. S radom prestao godine 1990. nakon raspada SKJ i uvođenja višepartijskog sistema. Neki njegove organizacije su transformirale u političke stranke socijalističke orijentacije, od kojih je najpoznatija Socijalistička partija Srbije.