Regionalni prostorni plan

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Regionalni prostorni plan je vrsta planskog dokumenta u prostornom planiranju. Ova vrsta prostornih planova se izrađuje za teritorijalne jedinice koje su između državnog nivoa i lokalnog nivoa. U Evropskoj Uniji se regionalne prostorne jedinice definišu Nomenklaturom teritorijalno statističkih jednica - NUTS. U državama manjim državama koje nemaju definisane regione nivoa NUTS 1 definisane su regionalne jedinice u skladu sa standardom NUTS 2 i NUTS 3. Prostorni planovi regionalnog nivoa se izrađuju za teritorijalne jedinice ovih nivoa ili jednog od njih.

U Srbiji se regionalni planovi rade za autonomne pokrajine, grad Beograd ili jedan ili više okruga. Usvojeni regionalni prostorni planovi u Srbiji su: Regionalni plan Južnog Pomoravalja (za Pčinjski i Jablanički okrug, usvojen 2010. godine), Regionalni plan Timičke krajine (za Borski i Zječarski okrug, za administrativno područje grada Beograda, za AP Vojvodinu, usvojeni 2011. godine).

U Hrvatskoj se prostorni plan na regionalnom nivou zove Prostorni plan županije. Prostorni planovi za sve županije i Grad Zagreb su izrađeni usvojeni u periodu od maja 2000. do oktobra 2002. godine. U svrhu praćenja realizacije plana Zakonom iz 2007. godine predviđeni su Izveštaji o stanju u prostoru za četvorogodišnje periode (u prethodnom zakonu se radilo o dvogodišnjim periodima).

U Bosni i Hercegovini se prostorni plan na regionalnom nivou radi za Kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine dok, u Republici Srpskoj ne postoji posebna vrsta prostornog plana za ovaj nivo, već se za koriste prostorni plan područja u slučaju da je teritorijalni obuhvat nekoliko opština.

U Crnoj Gori se na regionalnom nivou izrađuju Detaljni prostorni planovi. Detaljni prostorni plan donosi se za područja na kojima treba da se izgrađuju objekti i izvode drugi radovi na uređenju prostora, ako uslovi za izgradnju i uređenje prostora nisu utvrđeni u drugom planskom dokumentu, a od posebnog su značaja za republiku ili su od regionalnog značaja.

Sadržaj prostornog plana koji se radi na regionalnom nivou sadrži tekstualni i grafički deo. Tekstualni deo se sastoji od analize postojećeg stanja u prostoru u svim razvojnim sektorima u skladu sa principima održivog razvoja i od sinteznog dela sa predlozima planskih mera koje treba da se implementiraju u budućem uređenju prostora. Grafički deo prostornog plana sastoji se od kartografskih priloga koji ilustruju raspored budućih aktivnosti u prostoru.